ANNONCE

Dalston Works. Foto: Daniel Shearing

Nicholas Jungblut Knutsson

Krydslamineret træ, CLT (Cross-Laminated Timber), er en videreudvikling af limtræet, hvor brædderne limes sammen med årerne krydsede, så det opnår en større styrke end traditionelt limtræ. Prisen svarer nogenlunde til beton, men til gengæld er CLT betydeligt lettere og derfor hurtigere at transportere og montere på byggepladsen.

Materialet producerer desuden mindre CO2, er let at genanvende og har gode varme- og lydisolerende kvaliteter. Selv ift. brandfare klarer CLT sig godt, da det er svært at antænde og brænder langsomt og forudsigeligt. Arbejdsforholdene på byggepladsen er også bedre, da man ikke har de samme støj- og støvgener, som når man opfører byggerier i beton.

I udlandet er der i de seneste år blevet eksperimenteret meget med brugen af CLT og andre maskinfabrikerede træprodukter (også kaldet massivtræ, som en overordnet betegnelse). Som følge af materialets øgede tilgængelighed er der skudt et kapløb i gang om at bygge de højeste og vildeste bygninger i CLT. Eksempelvis har Acton Ostry Architects tegnet et højhus på 18 etager i Vancouver, Canada.

Forskning i forbindelse med opførelsen af boligbyggeriet Haut i Amsterdam, tegnet af Team V Architectuur, har vist, at konstruktioner udelukkende i massivtræ kun kan nå en højde på omkring 10 etager. Konstruktioner højere end dette har for store risici ift. svingninger og vibrationer. Når der bygges højere end 10 etager, kræver det altså en hybridkonstruktion, der kombinerer massivtræ med stål eller beton.

Nicholas Jungblut Knutsson

Artiklen blev bragt i Arkitekten 05/2018.

ANNONCE

Lisbjerg Bakke. Opførelse af søjle/drager-konstruktion i limtræ. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Lisbjerg Bakke

I Danmark har vi været langsommere om at komme i gang, men interessen er stor, og enkelte mere ambitiøse projekter er allerede under opførelse på dansk jord. Et eksempel på dette er boligprojektet Lisbjerg Bakke, tegnet af Vandkunsten, der med sine fire etager er det hidtil højeste træbyggeri i Danmark.

Lisbjerg Bakke er en samling boligblokke med i alt 40 lejligheder. Blokkene er bygget som en søjle/drager-konstruktion med dæk i limtræ og facadekassetter i CLT. Ved trappe- og elevatorkernerne er der brugt beton ligesom i limtræsdækkene, hvor et betonlag på 9 cm fungerer som lydisolering. De største facadeelementer i massivt CLT er på 3,6 x 3 m og vejer 675 kg.

Facadeelementerne er fremstillet i ubehandlet gran. Den ydre facades forventede levetid er på 20-30 år, og det vil derefter være let at skifte træet ud. Inde i lejlighederne finder man ligeledes store mængder synligt træ, der har fået en hvid ludbehandling, så træet bevarer sin lyse farve.

1. Fundament. Kældervægselementer, trappe- og elevatorkerne 2. Søjle-, bjælke- og tagkonstruktion. CLT elementer uden udfyldningrer. 3. Tag- og kassetteelementer. Illustration: Anvendt Byggeteknik i Dansk Arkitektur. CINARK, KADK og Vandkunsten

Dalston Works 

Bydelen Hackney i det nordøstlige London er de seneste år blevet kendt for sin høje koncentration af byggerier opført i massivtræ. Igennem projekter tegnet af bl.a. Waugh Thistleton Architects blev man i 2012 inspireret til at starte det lokalpolitiske initiativ “Wood First”, der har som mål at nedsætte CO2-udledningen ved at promovere opførelsen af nye træbyggerier.

Boligprojektet Dalston Works kunne, efter sin færdiggørelse i slutningen af 2017, prale med at være verdens største byggeri i CLT.

Dalston Works er en bygning på fem og ti etager, der indeholder i alt 121 lejligheder. På trods af en facadebeklædning i tegl, der skal spejle de omkringliggende victorianske og edwardianske bygninger, er både yder- og indervægge, etagedæk, trapper og elevatorskakte bygget i CLT. Projektet opnår på den måde et akkumuleret volumen på i alt 3852 m3 CLT – altså det hidtil største CLT-hus i verden.

Tværsnit 1:500. Dalton Works med trækonstruktionen markeret i gul. Illustration: Waugh Thistleton Architects

Ifølge data fremlagt af Rambøll, der har stået for ingeniørarbejdet på projektet, har byggeriet væsentlige fordele sammenlignet med traditionelle betonbyggerier. Brugen af CLT har gjort byggeriet fem gange lettere end en tilsvarende betonstruktur, hvilket bl.a. har reduceret transporten af modulerne med 80% og har gjort det muligt at bygge to etager højere, end fundamentet ellers havde tilladt. Projektet er derfor også et eksempel på, at det kan være en fordel at bygge i træ i urbane områder med høj trafik- og befolkningstæthed, hvor man ofte møder store begrænsninger ift. fundamentets størrelse.

Desuden har Dalton Works et markant lavere CO2-aftryk end andre byggeprojekter i samme skala. Under fremstillingen af elementerne og opførelsen af byggeriet er der udledt 50% mindre CO2, end hvis det havde været opført i beton. I modsætning til andre byggematerialer lagrer trækonstruktionen i Dalston Works sammenlagt 2.600 tons CO2 ifølge Rambølls beregninger.