ANNONCE

Tegnestueområdet (Arkitektoverenskomsten med Dansk Industri)

Kilde: FAOD’s beregninger på DI’s Lønstatistik 2016.

Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg
Af DI’s Lønstatistik 2016 fremgår, at den samlede månedlige gennemsnitsløn for kvinder er 41.753 kr. og for mænd 43.204 kr. Altså tjener mændene ca. 3,5 pct. mere end kvinderne.

ANNONCE

Imidlertid er der forskel på fordelingen i antal på anciennitetstrinene. Således er der mange flere mænd end kvinder på sidste trin:

Hvis man tager højde for dette, og udregner gennemsnitslønnen med ens fordeling af antallet af mænd og kvinder på hvert anciennitetstrin, bliver den gennemsnitlige månedsløn for kvinderne 42.795 kr. og for mændene 42.670 kr., og så tjener kvinderne lige pludselig ca. 0,3 procent mere end mændene.

Som DI selv gør opmærksom på, er der nogle (enkelte) kvinder på trin 12-23 mdr., som trækker gennemsnittet ganske højt op, hvilket også trækker det samlede gennemsnit op.

Hvis man således ser på medianlønnen (den midterste løn på hvert trin), som giver et bedre billede af de generelle lønforhold, ses denne fordeling:

Det offentlige område

Kilde: Lønstatistik 2016, Forbundet Arkitekter og Designere.

FAOD’s egen lønstatistik for 2016 viser for alle de offentlige ansættelsesområder en gennemsnitsløn for kvinder på 45.806 kr. og for mænd på 46.554 – altså at mændene tjener ca. 1,6 procent mere end kvinderne.

Også på det offentlige område er der en skæv kønsfordeling med flere mænd end kvinder i de ældre aldersgrupper:

Hvis man kompenserer for dette, og beregner den samlede gennemsnitsløn med ens aldersfordeling, giver det 46.137 kr. til kvinderne og 45.930 – altså ca. 0,5 procent mere til kvinderne.

Notat og beregninger er udarbejdet af specialkonsulent hos FAOD, cand.polit. Ib Sander-Hansen, d. 26. juni 2017