ANNONCE

Sorgenfri Torv, Knud Thorball, Magnus Stephensen og Johs. & Aage Paludan, 1959. Foto: Strüwing (Arkitekten 18/1967)

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

I Sorgenfri kæmper en borgergruppe for at redde torvets nuværende bygninger, der er en integreret del af den almene boligbebyggelse Sorgenfrivang II, der netop er blevet udmærket renoveret af Domus arkitekter (se Arkitekten 08/19). Ifølge Lyngby-Taarbæk lokalavis vedtog Byplanudvalget imidlertid d. 4. december, at torvets bygninger skal rives ned til fordel for boliger og erhvervsbyggeri.

Sorgenfrivang II, der er fra 1959, er tegnet af Knud Thorball, Magnus Stephensen og Johs. & Aage Paludan med Jørn Palle Schmidt og Malene Hauxner som havearkiteker. Sorgenfri Torv blev i særlig grad Magnus Stephensens værk. I bebyggelsen samles alt det, som arkitekter i dag kæmper for at bevare gennem udvikling og vedligeholdelse. Det almene boligbyggeri fra perioden er nemlig blandt noget af den bedste arkitektur, vi har i Danmark. Hvad torvets bygninger angår, er der tale om lavmælt eksemplar af stolpearkitektur i træ, som, på begge sider af Hummeltoftevej, hhv. Nord – og Sydtorvet, i dag danner ramme om et lokalt byliv, som alle går og sukker efter andre steder. Men nedslidt og dårligt vedligeholdt er stedet i dag.

Susanne Bisgaard og Erik D. Præstegaard har med støtte fra Bergiafonden og Velux Fonden og med bidrag fra en større skare af lokale folk netop udgivet en bog om bydelens liv og arkitektur. Det er ikke en storladen arkitektbog, men bestræbelsen på at sikre stedets arkitektoniske kvaliteter er så betydningsfuld, at både Akademiraadet og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har udtalt sig i sagen.

Fra kommunens side burde kyndige planlæggere med forstand på arkitektur for lang tid siden have sat en ramme om torvet og sagt: Det skal bevares og udvikles – lad os finde et andet sted til at bygge nye boliger og erhverv. Det er det, der hedder arkitekturpolitik og byplanlægning, og pilen peger igen på, at det er politikeren, der har magten – også til at sige fra over for investorernes ønsker, hvis det går ud over noget værdifuldt. Det kræver imidlertid en øget bevidsthed blandt de folkevalgte om, at når de nyder deres byer, med smukke gader og fine huse, beundrer de resultatet af deres forgængeres evner til at samarbejde med dygtige arkitekter. Det er Sorgenfrivang II et godt eksempel på.

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

ANNONCE

Sorgenfri Torv, 2019. Foto: Susanne Bisgaard (Fra bogen Sorgenfrivang – et kulturmiljø, Greens Forlag, 2019)