ANNONCE

Gangsystem, som det så ud i afgangsprojekt. Tegning: Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

I et afgangsprojekt fra Det Kongelige Akademi af Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen i 2021 foreslås en ny forbindelsesrute mellem det nærliggende Moseløkken Stenbrudsmuseum og selve bruddet. Projektet skal bidrage til museets støtteforenings ønske om at formidle stenbrudshåndværket samt bevare stenbruddet som industriminde, både nu og når brydningsretten på et tidspunkt ophører. 

Moseløkken Stenbrud er et af fire delvist aktive stenbrud på Bornholm, og granit fra bruddet kendes især fra Carlsberg-elefanterne i Valby og Nationalmuseets kolonnade langs Stormgade. 

En del af projektets overordnede vision er at anvende bygningsdele bestående af værktøj og materiale fra bruddet, i form af en belægning ved museet, en sti langs klippevæggen, en trappestruktur i flere niveauer samt etablering af en række udsigtspunkter. Trappen er placeret langs den østlige klippevæg, hvorfra den skal give direkte adgang til bruddet for museumsgæster. Den aktive del af bruddet befinder sig i et område mod syd. 

Gangsystemet er modulbaseret med reference til granitblokkenes mål ved brydning. Brudstykker af granit udgør trappens trædesten og reposer, mens den bærende struktur består af sekskantede stålbor. De meterlange bor, med en diameter på ca. 3-4 cm, anvendes som forberedelse til sprængning i stenbrydningsindustrien. De karakteristiske spor, som borene har efterladt i klippevæggen, er bl.a. et af de elementer, som arkitekterne ønsker at fremhæve med projektet. Konstruktionen forankres i grundfjeldet ved indstøbning, og samlinger udføres efter klemmeprincipper fremfor svejsning. Ifølge arkitekterne vil nødvendig faldsikring kunne udføres som værn af tråd-wire ført igennem bukkede bor.

Afgangsprojektet er siden videreudviklet med henblik på at konkretisere selve trappestrukturens udformning, byggeteknik og samlingsdetaljer. Dette sker bl.a. ved at afprøve den nødvendige afstivning i fysisk model i dialog med ingeniøren. En række forsøg med standardsamlinger og rørfittings danner desuden grundlag for udviklingen af en 1:1 flytbar prototype, som skal opføres i 2023 i samarbejde med den stenleverandør, der har brydningsretten på stedet. Til den endelige realisering af projektet designer arkitekterne deres eget krydsklemmesystem.

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Artiklen er første gang udgivet i Arkitekten 02/2023

ANNONCE

Prototype. Tegning: Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen

Borspor. Tegning: Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen

Bunden af stenbruddet med kig til museet. Foto: Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen

Nyt krydsklemmesystem. Tegning: Emma Koninckx og Cecilie Esper Larsen