ANNONCE

I 2022 udskrev vi et open call, hvor vi søgte en gæstekurator blandt arkitektstuderende på landets to arkitektskoler til en udgivelse af Arkitekten, og i nr. 10/2022 overlod vi Anneks til gæstekurator Aleksandra Mostovaja, som er arkitektstuderende på Det Kongelige Akademi. 

Til Annekset har Mostovaja udvalgt en række bidragsydere, der på forskellig vis sætter fokus på det, man kunne kalde periferien. Periferi i den forstand, at der er tale om bidrag, der behandler emner, vi ofte ikke ser som kernen i arkitekturfaget, men også fordi de handler om mennesker, som i større eller mindre omfang bliver anset for at leve lidt forskubbet ud fra samfundets til tider snævre normalitetsbegreber, eller fordi de på grund af krig ufrivilligt lever helt ude på kanten. Bidragene tæller artikler, fotografier, collager og et digt.

Vi udskrev vores open call for at blive klogere på, hvad der optager studerende på landets arkitektskoler. På tværs af de indkomne forslag løber en rød tråd; man kunne kalde det konfliktområder inden for arkitekturfaget. Forslagene handler i højere grad om, hvordan vi lever sammen med hinanden og med naturen, end om hvordan vi skal give form. Arkitektur som proces og tankesæt. Som mulighedsrum. Så må næste hug være planlægningen og formgivningen. 

Bidrag af Aleksandra Mostovaja, Ibrahim El-Hassan, Johan Bech Jespersen, Aske Højer Olsen, Bibi Fatima Hekmat og Rashid Mushkani.

Læs det fulde Anneks her.

ANNONCE