ANNONCE

Foto: Martin Keiding
Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Opkøb og sammenlægninger giver bedre ‘arkitektfaglige muskler’, hedder det i pressemeddelelserne, når firmaer i byggebranchen slår pjalterne sammen. Og det gør de jo i stigende omfang. Betyder det så, at ‘Danish Architects United’ tager magten over byggeriet i fremtiden og vinder alle priserne? Faglighed kan jo være en mere eller mindre fremtrædende egenskab hos en arkitekt. Grafton Architects, som vandt Mies van der Rohe-prisen i 2022, har ca. 30 ansatte og ejer p.t. sig selv.  

Ok: Flere uddannede arkitekter på en opgave og/eller på en opkøbt tegnestue kan være med til at løfte niveauet og måske vække forestillingen om arkitektonisk særkende til live igen. I forhold til de kommende energi­anlæg i Danmark ser man et markant behov for arkitektfaglig bistand, og vejen til den type opgaver kan meget vel blive banet af ingeniør­firmaer. Det nyligt lancerede sol-, vind- og elektrolyseanlæg Megaton i Tarm, på 4000 hektar, har således COWI-ejede Arkitema på sagen. Et arkitektfirma som Gottlieb Paludan havde dog allerede en stærk profil på området, før de blev opkøbt af ingeniør- og designvirksomheden AFRY.

På andre felter, hvor arkitektarbejdet ligger mere naturligt i investorernes bevidsthed, har vi fortsat til gode at se beviser for, at opkøb giver bedre huse. Det er nok, fordi det handler om noget andet – både sammenlægningerne og kunsten at bygge.

Førstnævnte, ved vi, handler om penge, og opskriften på god arkitektur findes ikke. I modsat fald ville der jo ikke være noget, der var dårligt. Det er sådan set der, gnisten springer: i diskussionen, kritikken, den sammenkrøllede skitse. På byggepladsen, et smukt udhæng under en heldig hånd. Den er der, eller den er der ikke – og den strøm, det flow, kræver gode betingelser, gehør, miljø, et frirum! En institutionaliseret kunnen, som ingen andre har, som forudsætning for, at værket i sidste ende folder sig ud til gavn og glæde for mange mennesker. 

Det frirum kræver integritet. 

Hvad angår konkurrencer, som ikke handler om arkitektur, men om juristeri og ingen eller ringe honorarer, er kritikken af disse på det seneste kommet fra ikke-opkøbte tegnestuer, nemlig fra Cobe og WE Architecture og Dorte Mandrup.* Den kritik har ofte lydt, også fra fag­organisationerne, og ser nu ud til at få momentum, båret af ovennævnte tegnestuers integritet.

Slut jer til denne kritik, kære opkøbte tegnestuer – og vis jeres muskler!

* Byrummonitor.

Leder af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Lederen bringes første gang i Arkitekten 02/2023, der. udkommer den 9. marts.

ANNONCE