ANNONCE

Scherfig Hus tv. og Humlebyen th. Foto: Niels Nygaard

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

VB Jeg sagde min stilling op hos C.F. Møller. Vi var jo unge, og alle sagde “tag af sted!”. Det gjorde vi så. Uden vores møbler. Vi vidste jo ikke, hvor lang tid vi skulle være der.

SK Mange af dem, der blev færdige samtidig med mig, tog til Norge. Man søgte simpelthen væk fra Danmark. Der var intet at få herhjemme. Så enten kom man ikke fra start, eller også tog man ud og fik lidt erfaring. Og det gjorde vi jo så og startede i Bern på samme tegnestue og samme projekt. Det var hos Daniel Libeskind. Så det var egentlig slet ikke schweizisk arkitektur, vi arbejdede med i begyndelsen.

VB Til gengæld var det en schweizer, der havde ansat os. Hun har selv en tegnestue i landet og havde på den måde en dobbeltrolle. Ved siden af det, hun lavede på sin egen tegnestue, var hun også projektleder på det projekt, som vi sad 25 mand og arbejdede på. Det var et projekt, der hedder Westside i Schweiz, som er et kæmpestort indkøbscenter, som Libeskind har tegnet.

Det er ikke det, de bryster sig mest af. Men de tjente gode penge på det. Samtidig arbejdede Libeskind med Ground Zero på det tidspunkt, som fyldte rigtig meget på kontoret i Berlin. Så havde de afdelingen i Schweiz, hvor vi tegnede indkøbscentret, og som vist også finansierede nogle af alle de mange studier, de lavede i New York og Berlin.

SK Det er med at gribe de bolde, der kommer til én. Efter et år gik projektet dog i stå af politiske årsager, og så søgte vi til Zürich, som egentlig var det, vi ville. Jeg kom ind på en ret ung tegnestue. Den var helt ny dengang. Nu er de store efter schweiziske forhold, omtrent 60 medarbejdere. Dernede er der en meget stor underskov af små og mellemstore tegnestuer. Det mangler vi lidt her i Danmark.

VB Der er også mange åbne konkurrencer. Og så er der også bare flere penge at bygge for i Schweiz. Og der er mere fokus på kvalitet. Både hos bygherren og entreprenøren. Man vil gerne skabe det gode projekt og respekterer hinandens fagligheder. Selvfølgelig er der også mange gange, hvor man toppes, men man ender som regel med en pragmatisk snak om det og bliver enige om det, der fungerer bedst.

Hvilket forløb fulgte du, Vagn?

VB Først var jeg et stykke tid på en mindre tegnestue i Zürich. De sad med nogle ret avancerede projekter, som jeg synes var meget spændende. Der var bare lige noget med arbejdsklimaet, der gjorde, at jeg synes, jeg ville et andet sted hen. Så jeg fik job i Luzern, på en rigtig god og solid schweizisk tegnestue. Vi ville gerne bo i Zürich, som jo er metropolen og et fedt sted at være. Så jeg pendlede frem og tilbage og fik lært rigtigt meget om schweizisk pragmatisme. Både i forhold til samarbejde med rådgivere, bygherrer, entreprenører osv.

Hvad ligger der i ‘schweizisk pragmatisme’? I Danmark taler vi jo om, at vi er meget pragmatiske.

VB Det synes jeg faktisk ikke, at vi er. Vi er jo et folk, der er i vores følelsers vold på mange områder. Det siger politikerne jo også helt åbent – at det er følelserne, der skal bestemme politikken. Jeg tror, at den måde, man når kompromiset på i Schweiz, er, at man bliver enige om, hvad der er den bedste løsning, hvor kompromiset i Danmark ofte er, at man bliver enige om en udvej, som ikke nødvendigvis er den gode, men måske den nemmeste.

Jeg tror, det ligger i kulturen. Man har en kultur, som handler om at gøre tingene ordentligt. Det er der meget få schweizere, der fraviger. Selv folk, som man betragter som alternative, systemkritiske eller noget i den retning, har stadig det indbyggede med, at selv om vi mener noget andet politisk, så skal vi alligevel opføre os civiliseret og kontrolleret. Det kan til tider virke lidt stift og kedeligt i forhold til den danske livsstil. Den erfaring har vi jo også. Der er to sider af sagen.

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Scherfig Hus i Carlsberg Byen

Constantin Hansens Gade 10-18 og Thorvald Bindesbølls Plads 2-8,
1770 København V
Arkitekter: Sans Arkitekter og Rubow Arkitekter
Arkitektmedarbejdere: Vagn Borlund, Sidsel Kromann, Martin Lukasiewicz, Suzi Pain, Karina Beck Nielsen, Martin Niminski
Landskabsarkitekt: Schönherr
Ingeniør: Niras (tidligere Alectia)
Totalentreprenør: Arpe & Kjeldsholm
Bygherre: Carlsberg Byen Ejendomme
Opført: 2017

Byhuse ved Skotlandsgade

Sundholmsvej 66-76, 2300 København S
Arkitekt: Sans Arkitekter
Arkitektmedarbejdere:
Vagn Borlund, Sidsel Kromann, Karina Beck Nielsen,
Martin Lukasiewicz
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma
Totalentreprenør: BN-Huse
Bygherre: Nordbohus
Opført: 2017

Om Sans

Sidsel Kromann er arkitekt MAA og stifter af tegnestuen Sans Arkitekter.
Vagn Borlund er arkitekt MAA og arbejder i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

Udgivelse

Interviewet blev udgivet første gang i Arkitekten 10/18.

ANNONCE

Scherfig Hus, situationsplan
Scherfig Hus, situationsplan

Men på trods af de her gode rammer, så tager I på et tidspunkt til Danmark?

SK Kort tid efter, at vi fik vores datter, tog vi hjem. Jeg havde ikke rigtig prøvet at arbejde som arkitekt i Danmark. Det var også det, der trak. Jeg ville prøve at arbejde på mit modersmål og fik arbejde hos Schmidt Hammer Lassen i København. For selvfølgelig havde jeg nogle begrænsninger i Schweiz, i og med at man ikke kunne være 100% med sprogligt.

VB Da Entasis vandt konkurrencen om byudvikling af Carlsberg, søgte jeg med det samme ansættelse på tegnestuen. Det projekt ville jeg bare gerne være med til og kom på den måde til at beskæftige mig mere med planlægning. Jeg havde en idé om, at det her var et særligt projekt. At skulle skabe et nyt kvarter i byen. På det tidspunkt var det faktisk noget helt unikt, som vi ikke har set så meget af før – i Danmark i hvert fald.

Kan du give et par eksempler?

VB Altså før Carlsberg var der ikke nogen lokalplanlæggere, der talte om kantzoner og aktive stueetager. Der var ikke nogen arkitekter, der talte om, at den tætte by skulle være idealet igen med udgangspunkt i den klassiske by. Det var det, jeg synes var nyt ved Carlsberg og ved Entasis’ projekt. Det var, at man sagde “lad os lige lægge Le Corbusier på hylden et øjeblik og se på, hvordan vores byer har udviklet sig før det.”

På et tidspunkt får I en lokalplanopgave på Carlsberg?

VB Ja, nogle af de engagerede mennesker hos Carlsberg vendte senere tilbage med konkrete opgaver, efter jeg havde forladt Entasis. Lokalplanen, som var på 100.000 kvm, var jo byggeretsgivende, så vi fik mulighed for at tegne et karréprojekt (Scherfig Hus, red.), som flugtede med planen. Med i bagagen havde vi jo efterhånden også en del erfaring både fra Danmark og Schweiz.

Schweizisk pragmatisme på dansk grund?

SK Ja, måske. På et tidspunkt kom der et ønske om, at vi skulle have nogle flere små lejligheder ind, og i stedet for at blive utilfredse og synes, at de ødelagde vores arkitektur, så har vi taget det med. Og vi har fået skabt de her baghuse, som i virkeligheden er blevet en kvalitet for projektet, synes jeg, fordi det også zoneinddeler et stort gårdrum og gør det mere intimt og nærværende. Så på den måde tror jeg, at de nok også har opfattet os som nogle, der gerne ville spille med. Vi har været imødekommende. Og når vi er kommet med nogle ønsker for projektet, så har de også lyttet. Der har ikke været så meget tovtrækkeri på den måde. Det er ikke, fordi der slet ikke har været diskussioner, men jeg synes, der har været en god gensidig forståelse.

Scherfig Hus, port. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Scherfig Hus, indgangsparti. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Hvad har I gjort jer af tanker omkring relationen til de eksisterende bygninger – jeg tænker i særlig grad på Humlebyen?

SK Karreen er jo opdelt i noget, vi kalder byhuse, og det har været vores udgangspunkt at bryde det store byggeri op i nogle mindre enheder med hver deres karakter. Også fordi bebyggelsen så kunne følge terrænet, og vi kunne variere skalaen.

Vi var jo i den forbindelse meget opmærksomme på, at Humlebyen var noget, man skulle værne om og passe på og sørge for at møde på den rigtige måde med tilbagetrukne facader på øverste etage. Så man kom helt ned og flugtede i størrelse med de gamle byggeforeningshuse.

Hvad ligger der bag de farver, I har valgt på de pudsede facader?

SK Vi havde faktisk oprindeligt foreslået mursten, men bygherren havde dengang et ønske om, at alt ikke skulle være mursten. Og det anerkendte vi. Hvad farverne angår, har vi kigget på de farver, der er i området. Både nede på Rahbeks Allé, hvor der er mange pudsede facader. Og så er der de gule huse i Humlebyen – og Halmlageret (eksisterende hal fra 1949, red.), der som det meste af Carlsberg jo står i røde tegl. Så vi endte med de her jordfarver, som man kan finde i pudsens og murstenenes mange nuancer, og som danner en sammenhæng med omgivelserne. På den øverste etage havde vi egentlig foreslået et rigtigt tag, men endte med en afslutning i mørk puds med lodrette spor i den våde puds, som er en teknik, vi kender fra Schweiz.

Scherfig Hus, typisk etageplan med baghus

Scherfig Hus. Carlsberg Byen. Fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Scherfig Hus, gårdrum. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

I har netop fået opført en boligbebyggelse i Skotlandsgade på Amager. Det er et broget sted, hvad bygninger angår.

SK Vi har prøvet at tage udgangspunkt i det der kaotiske, som Amager er og kan. Samtidig med det synes vi, at den nye bebyggelse skaber en lille lomme af ro og harmoni, fordi den binder sammen og i sin arkitektur har referencer til de mange bygningstyper og farvespil. Der er en grøn stribe med ældre træer mellem fortovet og indgangsområdet, som også bidrager til at skabe intimitet på stedet.

Der er et rigtigt tag på?

VB Ja, det er et ‘københavnertag’. Vi ville gerne afslutte bygningens form og synes, at det virker helt rigtigt på stedet. Hvis man kigger på alle de mange nye huse med fladt tag i den optik, så begynder man at tænke “der mangler jo noget deroppe”. En sjov detalje er tagbeklædningen, som er et produkt fra Schweiz, der ikke har været anvendt i Danmark før. En slags finmaskede bæverhaler i fibercement.

Hvad er det næste, I går i gang med nu?

SK Byggeri med vægge og dæk i massivtræ står ret højt på vores liste. Det har vi villet i et stykke tid og har også forsøgt at få det ind tidligere i et børnehaveprojekt. Lige nu arbejder jeg i tæt dialog med en boligforening og håber at få en opgave der.

VB Jeg vil gerne arbejde videre med planlægning og har taget arbejde på et kontor i Odense Kommune, der hedder Bystrategi, som tidligere hed Bystrategisk Stab. Det var dér, projektet til omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade blev født. Byen har jo i den grad momentum i disse år.

Skotlandsgade. Foto: Niels Nygaard

Skotlandsgade, snit