ANNONCE

Hotel Ottilia. Foto: Jens M. Lindhe

Redaktionen

Nyt gammelt nu på nettet

Arkitekten lægger 17 artikler på nettet om nye danske transformationsprojekter fra perioden 2018- 2021.

Artiklerne om restaurering, ombygning og udvidelser af eksisterende arkitektur har tidligere været trykt i Arkitekten 06 og 07/2020, 04 og 06/2021 og nu kan udvalgte anmeldelser, tegninger, fotografier og faktabokse tilgås frit på Arkitekten.dk.

Læs følgende:

Nyt gammelt, intro i Arkitekten 07/2020

Den værdibaserede metode, artikel i Arkitekten 07/2020

Et hus er aldrig færdigt, essay i Arkitekten 06/2021

Friluftsskolen, anmeldt i Arkitekten 06/2021

Kunstnervilla, anmeldt i Arkitekten 04/2021

Sakristi, anmeldt i Arkitekten 04/2021

Faaborg Museum, artikel i Arkitekten 07/2020

Spritten, interview i Arkitekten 07/2020

Fra Venezia til Palimpsest, artikel Arkitekten 07/2020

Vestbad, anmeldt i Arkitekten 07/2020

Brorfelde Observatorium, interview i Arkitekten 07/2020

Overformynderiet, anmeldt i Arkitekten 06/2020

Hotel Ottilia, anmeldt i Arkitekten 06/2020

Telefonfabrikken, anmeldt i Arkitekten 06/2020

Københavns Museum, anmeldt i Arkitekten 06/2020

Maltfabrikken, anmeldt i Arkitekten 06/2020

Restaurering er en kunstnerisk disciplin, interview i Arkitekten 06/2020

På Arkitekten.dk finder du også ledere, essays, kritiske klummer og andre værkanmeldelser fra Arkitekten.

God fornøjelse,
Redaktionen

 

Redaktionen

ANNONCE

Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, Spanien, arkitekt Rafael Moneo, opført 1980-86. Foto: Jon Reid/ Tourism Media

Nyt gammelt

“I de kommende årtier vil vi af hensyn til klimaforandringer se mange flere projekter, som handler om at bevare og genbruge det, som allerede er blevet bygget, og forhåbentlig fortsætter den spændende udvikling.” – Martin Keiding

Artikel i: Arkitekten 07/2020

Neues Museum, Berlin, hall. Foto: SPK/David Chipperfield Architects, Jörg von Bruchhausen

Den værdibaserede metode

“Målet for restaureringen og transformationen vil altid være et arkitektonisk udsagn af sin egen tid. Det opstår i en dialektisk proces, hvor læring fra fortidens bygninger skaber nye nutidige erkendelser, der som kreativ drivkraft peger frem. Der er da heller ikke nogen modsætning mellem at lære noget og at være kreativ. ” – Mogens A. Morgen

Artikel i: Arkitekten 07/2021

Foto: Oskar Koliander

Et hus er aldrig færdigt

“Vi omtaler for det meste en bygning som færdig i det øjeblik, hvor det sidste lag maling netop er strøget på, hvor byggepladsen rømmes, og nøglerne overdrages til bygherre. Men det er en misforståelse: Vi burde i stedet vænne os til at tale om, at en bygning begynder. For arkitekturens tid er lang. Det er ressourcekrævende at bygge, og bygninger bliver i de fleste tilfælde gamle.”
– Albert Algreen-Petersen

Essay i: Arkitekten 06/2021

Friluftsskolen, København. Foto: Laura Stamer

Funktionens og rummets genforening

“Renoveringen af arkitekten Kaj Gottlobs berømte friluftsskole fra 1938 er et fint eksempel på et projekt, der ikke gør noget stort væsen af sig og netop derfor får den fredede, funktionalistiske skolebygning genopvakt efter mange års laden stå til.” – PeterThule Kristensen

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard
Anmeldt i: Arkitekten 06/2021

 

I Bentsens ånd

“Kunstnervillaen har undergået en overordentlig ambitiøs restaurering med alt, hvad det indebærer af farvearkæologiske undersøgelser, arkivstudier og genlæring af håndværksmæssig kunnen. Det er et imponerende arbejde, der er udført, hvor de indgåede kompromiser ikke har handlet om at springe over, hvor gærdet var lavest, men lader til at have handlet om at integrere nutidige komfortkrav og forventninger i et fredet hus med høj bevaring af original substans.” – Albert Algreen-Petersen

Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 04/2021

Foto: Torben Eskerod

Bevaret jordforbindelse

“Efter 500 års ventetid har Tilst Kirke fået et knopskud, der forekommer så velgennemtænkt, at det synes vokset frem af den gamle kirke. Men det har dog i al sin beskedenhed så megen kant og selvtillid, at det kan tåle sammenligning med moderkirkens øvrige elementer, der lige fra våbenhus og kor til skib og tårn solidt og stilfærdigt vidner om 850 års kirkelig byggemode. Det er imponerende, at man kan gå fra tonstung murtykkelse og middelalderlig atmosfære til nutidens byggeteknisk krævende energi- og komfortkrav uden at miste ‘jordforbindelsen’ til bygningskulturens tungeste arvegods.” – Thomas Bo Jensen

Arkitekt: Tulinius Lind
Anmeldt i: Arkitekten 04/2021

Grønnegade med Faaborg Museum. Foto: Laura Stamer

Faaborg Museum: Den historiefortællende dimension

“Uanset om det gælder bygningsmæssige ændringer og udvidelser eller selve fortællingen om museet, står begreberne transformation, genbrug og bæredygtighed på samme måde som i 1915 som helt centrale idealer og metoder i planerne for det fremtidige museum. Med disse greb, som har rødder i Carl Petersens æstetik og arkitektursyn, kan man skabe et museum, hvor bygningshistorie og -bevaring, æstetik og funktionalitet spiller stærkt sammen og tilmed rækker ud imod og inddrager den omkringliggende by.” – Erik Brandt Dam

Arkitekt: Erik Brandt Dam Arkitekter
Artikel i: Arkitekten 07/2020

Spritten, Aalborg. Foto: Rasmus Hjortshøj

Spritten: Guld mellem hænderne

“Fabrikken var selve hjertet af Aalborg – vi kender alle Rød Aalborg. Både Aalborg Portland og Spritten er desuden en del af de 25 mest bevaringsværdige industriminder i Danmark. Derfor har det kæmpe betydning, at vi bevarer Spritten, og at vi behandler bygningerne ordentligt. Hvad vi gør med bygningerne har meget stor opmærksomhed i befolkningen. Fabrikken har sammen med forskellige skibsværfter, C.W. Obels Tobaksfabrik og Aalborg Portland været kendetegnet for det industrialiserede Aalborg, der i lang tid var grundlæggende for forståelsen af Aalborg og for Aalborgs liv.” – Peder Baltzer Nielsen, arkitekt MAA og stadsarkitekt i Aalborg Kommune.

Interview i: Arkitekten 07/2020

Foto: Rory Gardiner

Fra Venezia til Palimpsest

“For transformations- og restaureringsarkitekturen udvikler sig. I dag er dens værker eller genstandsfelter – dvs. det, vi finder er vigtigt at bevare for vores efterkommere – i mængde ekspanderet og i type demokratiseret. Og det pres, der hviler på den, er vokset som følge af de enorme økonomiske gevinster, der er at hente på by- og bygningsudvikling.” – Christoffer Harlang

Artikel i: Arkitekten 07/2020

Foto: Laura Stamer

Vestbad: Tilbage til 1958

“Vestbad er et billede på datidens velfærdstænkning, hvor det ikke kun var samfundets opgave at skaffe tag over hovedet til danskerne, men også i bred forstand at frembringe de bedste fysiske rammer for borgernes liv. I dag har en privat fond i samarbejde med de to kommuner givet midler til, at anlægget kunne blive sat i stand på forbilledlig vis, så fremtidige generationer også kan nyde en kold dukkert på varme dage.” – Jannie Rosenberg Bendsen

Arkitekter: Wohlert Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 07/2020

Brorfelde teleskopbygning (kuppel), plan, snit og opstalt. Tegning: Kaj Gottlob

Brorfelde Observatorium: Et moderne skub

“For konservatorer er det meget vigtigt, at man er tydelig om, hvad der bliver tilføjet. Men hvis det bliver for tydeligt, det man laver, så kan der godt ske et knæk i forhold til det eksisterende, og så mister man en helhed. Der kan det godt falde fra hinanden, synes jeg. Så for mig er det et spørgsmål om hele tiden at gradbøje tingene. Flere fredningsinstanser har været inde over godkendelsen, og for det trænede øje vil man godt kunne se, hvad der er nyt, og hvad der er ældre. Men helheden er intakt.” – Laust Ovesen

Arkitekt: Rønnow Arkitekter
Interview i: Arkitekten 07/2020

Overmynderiet, København. Foto: Adam Mørk

Overformynderiet: Værdisættelse

“En række detaljer i interiøret er desuden blevet bevaret og renoveret, og minder os nok en gang om vigtigheden af de taktile detaljer, såsom de gedigne håndlister i træ på trappegelænderet, væglamperne i atriet, en læderbetrukket sofa samme sted, de buede vinduer i trapperummet ud mod gården og en træforet elevator, der ikke bare tager os til en anden etage, men også en anden tid. Heldigvis kommer vi selv fra en tid, der værdsætter det, der var, og man kan ikke se det som andet end tegn på et velfungerende og civiliseret velfærdssamfund, når så mange penge og dygtige fagfolk bliver allokeret for at vedligeholde vores bygningskulturarv.” – Kristine Annabell Torp

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter, Bertelsen og Scheving Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Hotel Ottilia, København. Foto: Jens M. Lindhe

Hotel Ottilia: Industrielt kunsthåndværk læst og forstået

“Hotel Ottilia vækker den gamle underholdende arkitekturånd på Carlsberg til live indefra og ud i stedet for at smøre egne vittigheder uden på facaderne. Det er godt læst og forstået.” – Martin Keiding

Arkitekt: Arkitema Architects (Poul Schülein) i samarbejde med Christoffer Harlang Architects
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Telefonfabrikken Automatics, Søborg. Foto: Jens M. Lindhe

Telefonfabrikken: Industriel æstetik

“Styrken i projektet ligger i transformationen af det ordinære, den subtile opgradering af en fin, men ikke på nogen måde exceptionel bygning fra 1960erne. Transformationen er vellykket og vidner om, at der er mange kvaliteter at hente i den eksisterende bygningsmasse, også i den del, der ikke er klassificeret som bevaringsværdig. Den løbende transformering af området over de seneste 20 år er endnu ikke afsluttet, og denne gradvise omdannelse skaber nogle gode muligheder, som passer til områdets nuværende klientel af små og større kreative foreninger.” – Sandra Gonon

Arkitekt: BBP Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Københavns Museum. Foto: Adam Mørk

Københavns Museum: Hele historien

“Restaureringsholdningen rummer dele af forskellige tilgange: Flere steder er de eksisterende forhold bevaret, andre steder er der tale om tilbageføring til Holms originale farver, og samtidig er vores egen tids tilføjelser aflæselige, men diskrete. Det gælder f.eks. nogle store døre, der er glatte frem for at have fyldinger og er malet i en nuance en anelse anderledes end de omgivende vægge. Et andet eksempel er de steder, hvor der af hensyn til tilgængelighed er fjernet dørtrin og i stedet støbt ud med en grå mørtel, der antyder, at her er fjernet noget og tilføjet noget nyt i stedet. Indgrebene springer ikke i øjnene og vil gå ubemærkede hen for de fleste – det er ‘det usynlige arkitektarbejde’, der er gjort en dyd ud af, og den tilgang virker oplagt i dette projekt.” – Dorthe Bendtsen

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter, LETH & GORI
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Maltfabrikken, Ebeltoft. Foto: Jens M. Lindhe

Maltfabrikken: Hele historien

“De mange bevarede elementer og spor formidler fortællingen om både forskellige perioder i bygningens historie og maltproduktionen. Eksempelvis vidner pakhusets bærende tømmerkonstruktion om fabrikkens tidlige år, mens installationer såsom kopelevator og indføringer til køllerne beretter om automatiseringen af produktionen, og endelig fortæller graffitien om den funktionstømte fabrik efter 1998. Resultatet af den omfattende værdisætning er, at det er lykkes arkitekterne at fastholde bygningens rå, komplekse atmosfære gennem den fortættede detaljerigdom af spor.” – Birgitte Tanderup Eybye

Arkitekt: Praksis Arkitekter
Anmeldt i: Arkitekten 06/2020

Forslag til kornpakhus, C.F. Harsdorff, 1777. Tegning: Fra Rigsarkivet

Restaurering er en kunstnerisk disciplin

“En restaurering handler ikke om at gøre et gammelt hus pænt. Det handler om at genfortolke det og om at fange en idé og så bygge videre på den. Man skal have en forståelse for de kulturhistoriske værdier – og så skal man have en indgående forståelse for den kunstneriske proces. Nationalbanken i København afspejler f.eks. måden, man har håndteret Dannmarks økonomi på. Skarpt, præcist, upersonligt og professionelt – som en borg. Her er der ikke plads til personlige påfund og skæve ideer. Det er vigtigt at forstå, så fortællingen ikke svækkes, hvis der er behov for ændringer. Kommer der nye behov, må de smeltes sammen med bygningen, de må tale samme præcise sprog. ”

Interview i: Arkitekten 06/2020