ANNONCE

Høstpicnic. Foto: Kurt Lønstrup

Kongens Enghave Lokaludvalg

Som et af Københavns 12 lokaludvalg fungerer Kongens Enghave Lokaludvalg som borgerne i Sydhavnens talerør i Københavns Kommune. Udvalget består af 23 medlemmer, der vælges for en periode af fire år ad gangen. Medlemmerne tæller én repræsentant fra hvert af borgerrepræsentationens partier samt repræsentanter fra flere af nærområdets foreninger. På nuværende tidspunkt har lokaludvalget dog kun 21 medlemmer, 7 politikere og 14 foreningsrepræsentanter, da Dansk Folkeparti og Venstre ikke har opstillet en kandidat. Alle foreninger, der er aktive i Sydhavnen både inden for kultur, natur og byudvikling, kan stille med en repræsentant. Lokaludvalget fungerer som bindeled imellem områdets borgere og den større borgerrepræsentation i Københavns Kommune, da udvalget har høringsret i alle sager, der omhandler Sydhavnen. Udvalget har dog ingen direkte indflydelse på beslutningstagningen, men fungerer som rådgivende aktør.

Lokaludvalget har hvert år en pulje på 900.000 kr., der bliver uddelt til lokale foreninger og initiativer. Igennem disse puljemidler har de støttet Sydhavnens Teater, Sydhavnens Folkemøde, den traditionsrige årlige høstpicnic på Sydhavnstippen og mange andre projekter.

I 2018 startede lokaludvalget et digitalt borgerpanel for området. I større sager, hvor udvalget ønsker direkte tilbagemeldinger fra borgerne, kan de udsende spørgeskemaer pr. mail til de tilmeldte borgere. Herigennem kan Sydhavnens borgere altså give udtryk for deres holdning direkte til deres lokale repræsentanter. På nuværende tidspunkt har borgerpanelet omkring 500 medlemmer, men målet er, at 1200 borgere fra både det gamle, nye og kommende Sydhavnen skal være med i det digitale borgerpanel i fremtiden.

www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk

ANNONCE

Foto: Sydhavnens Folkemøde

Sydhavnens Folkemøde

I juli 2019 startede forperson Rikke Rohr initiativet Sydhavnens Folkemøde. Som en tilbagevendende årlig begivenhed arrangerer organisationen et folkemøde med debatter og aktiviteter for både Sydhavnens beboere og udefrakommende gæster. Hovedtemaet for folkemødet er byudvikling samt dette temas mange under­emner, såsom børne- og ungdomsliv, natur, demokrati, lovgivning etc. Folkemødet fokuserer på at fremme lokalt engagement og demokratisk borgerinddragelse i byudviklingsprojekter, og organisationen håber på at kunne skabe en platform for generel debat omkring byudviklingsproblematikker i Danmark. Målet er at trække en fagligt velfunderet debat ud til et bredere publikum og samtidig skabe et rum, hvor de forskellige aktører, der er involveret i vores byers udvikling, kan mødes og diskutere.

Det første folkemøde blev afholdt på Stejlepladsen d. 14. september 2019 med debatter, boder, fællesmiddag, koncerter og fest. Planlægningen af dette års folkemøde, der afholdes d. 5. september 2020, er allerede i fuld gang med løbende planlægnings- og programmøder, der er åbne for alle interesserede.

I januar modtog Sydhavnens Folkemøde Arkitektforeningens initiativpris, Lille Arne, for deres arrangementer. Folkemødet blev her rost for at fremme demokratisk debat og borgerinddragelse i byudviklingsprojekter, der peger mod nye aspekter af arkitekters rolle i fremtidens byudvikling.

www.svfolkemode.dk

Foto: Anja Blaksmark

Fisker­havnens Venner

På grund af store folkelige protester besluttede Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation i 2019 at stoppe et planlagt byggeri i Ørestad Fælled Kvarter på Amager Fælled. Som alternativ blev to områder på Amager og et i Sydhavnen affredet med henblik på at omdanne dem til nye boligområder. Det drejer sig om Lærkesletten på Amager Fælled, Selinevej Nord på Kalvebod Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnens Fiskerhavn (se Arkitekten 09/2019). I forbindelse med disse affredninger blev foreningen Fiskerhavnens Venner stiftet. Foreningen beskriver sig selv som en miljø- og lokalpolitisk forening, der kæmper mod de planlagte byggerier på især Stejlepladsen. Dette gør de både for at beskytte naturen, der er udnævnt som Natura 2000-område, og for at bevare det særegne kulturliv i fiskerhavnen.

Foreningen består af en trepersoners bestyrelse, omkring 500 medlemmer samt forskellige aktivistgrupper, der står for foreningens demonstrationsplanlægning, pressekontakt og kampagner for underskriftindsamlinger.

Foreningen sidder på nuværende tidspunkt med i en følgegruppe for projektet på Stejlepladsen organiseret af By & Havn for så vidt muligt at få indflydelse i udviklingen af området. Derudover er de aktive medlemmer i Fredningsalliancen – en organisation, der kæmper imod affredninger af ellers fredede naturområder med henblik på økonomisk gevinst, som bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove står bag.

www.bevarfiskerhavnen.dk

Foto: VELUX Fonden

Sydhavns­Compagniet

Den sociale organisation SydhavnsCompagniet blev oprettet i 2000 med støtte fra Socialministeriet, Københavns Kommune, Sydhavnens almene boligforeninger, Settlementet og Missionen blandt Hjemløse. Efter en indledende projektperiode blev organisationen i 2004 etableret som en NGO med egen bestyrelse og skulle som den første operere i hele Sydhavnen. Organisationen beskæftiger sig primært med social integration på tværs af boligforeningsskel, med et særligt fokus på de socialt udsatte borgere i området.

SydhavnsCompagniet har i dag omkring 25 frivillige, både med og uden socialfaglig baggrund. For at skabe en så forskelligartet gruppe af frivillige som muligt lægger de vægt på, at alle, der har tid og lyst, kan være frivillige, for samtidig at skabe bånd imellem det gamle, det nye og det kommende Sydhavnen. Organisationen har base i Medborgercenter Sydhavnen på Peter Sabroes Gade, hvorfra de arrangerer alt fra udflugter og folkekøkken til værested og social rådgivning. I 2018 overtog de derudover Det Gamle Posthus på Borgbjergsvej, ved siden af Sydhavnens Pølsevogn. Her har de indrettet oplevelsescaféen Kafé 2450, genbrugsbutikken Ressourcen og flere kreative værksteder til organisationens aktiviteter, der består af alt fra sprog- til sykurser.

SydhavnsCompagniet har for nyligt været en af drivkræfterne bag undervisningsmaterialet Stemmer fra Sydhavnen, der er lavet til dansk- og samfundsfag i folkeskoleklasserne 8.-10. Materialet indeholder interviews og dertilhørende billedmateriale fra flere beboere i området, der illustrerer de mange nuancer i Sydhavnens forskelligartede kvarterer.

www.sydhavnen.dk