ANNONCE

Den jyske motorvej ved Ejer Bavnehøj. Foto: Barker/Møller & Grønborg

Ib har gennem mere end en menneskealder været med til at præge udviklingen af vores samfund – særligt gennem landskabets betydning for kvaliteten af vores byggede miljø.

Ib fremstod i udgangspunktet som en klassisk arkitekt af sin tid; først uddannet murer, så bygningskonstruktør, før han påbegyndte arkitektstudiet på Kunstakademiet, der blev suppleret med et legat til Harvard og Berkeley universiteter. Ib var formand for De Studerendes Råd og undervisningsassistent hos professor Steen Eiler Rasmussen. På grund af faderens død overtog Ib i en ung alder faderens tegnestue i Aarhus og måtte sideløbende gøre arkitektstudiet færdigt.

I 1960 startede Ib virksomheden Møller & Wichmann sammen med Svend E. Wichmann. Og det var efterfølgende den store skala og samfundets fysiske udformning, som kom til at præge Ibs karriere som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt. Møller & Wichmann blev senere til Møller & Grønborg, som stadig i dag er en toneangivende by- og landskabstegnestue.

Ib var et meget aktivt menneske, som har beskæftiget sig med alt fra bygninger til byer og landskaber. Han har været engageret i fredninger af både bygninger og landskaber, måske mest betydeligt fredningen af Fulden Ådal, landskabet ved Moesgaard og Vilhelmsborg syd for Aarhus. Ib har arbejdet med den regionale planlægning i store dele af landet gennem landskabsanalyser, fredningsplaner og naturparkplaner, og hertil kommer dispositionsplaner (siden benævnt kommuneplaner) og lokalplaner for mange af landets kommuner.

Særligt har arbejdet som konsulent for Vejdirektoratet været centralt for Ibs samfundsbetydning. Helt tilbage fra 1968 har en meget omfattende del af hans virke været som æstetisk rådgiver for Vejdirektoratet. Her har planlægningen af broer og vejstrækninger været i fokus, herunder den jyske motorvej, og som medlem af Vejregeludvalget 1973-92. Senere kom Øresundsbroens landanlæg på begge sider af Sundet og arbejde for Vägverket i Sverige med motorveje og broer. For Ib Møller var det afgørende at indpasse veje og andre tekniske anlæg så harmonisk og skånsomt som muligt i landskabet. Linjeføringer af veje blev udviklet som en drejebog til en film, hvor trafikantens oplevelse og sikkerhed var i fokus. Ib Møller blev tildelt Vejdirektoratets Vejpris 1995.

Nekrolag af

Niels Kjølhede & Lars Autrup

Ib Møller. Privatfoto.

Ib var en meget flittig foredragsholder, underviser og ikke mindst skribent med flere publikationer. Bøger som Farøbroerne, Konflikter mellem trafik og miljø, Naturfredning og vejbygning, At slå bro – på dansk samt udvikling af Vejdirektoratets Strategi for smukke veje står tydeligt frem. Hertil kom også Ibs arbejde med paradigmer og retningslinjer for veje, broer, vejudstyr og ikke mindst ‘trafikkens skilte’, som har dannet grundlag for flere generationer af vejdesign. Alt sammen med et skarpt fokus på både æstetikken og samfundsengagementet – en arkitekt, som troede på planlægningens værdi, fællesskabet og velfærdsstatens betydning for kvaliteten i vores fysiske miljø.

Ib var medlem af utallige udvalg, foreninger og styregrupper, herunder Byplan- og Miljøankenævnet, Naturfredningsforeningens Plan- og Teknikudvalg, Bygningsfredningsforeningen, medstifter af fonden Plant et Træ, formand for BYFO, Det Særlige Bygningssyn og aktiv i Danmarks Naturfredningsforening. Han udarbejdede for boligministeren i 1981 Skitse til Christiania-områdets fremtidige anvendelse og var efterfølgende medlem af Styringsrådet for Christiania nedsat af Folketinget 1986-96.

I 1999, i en alder af 70 år, forlod Ib firmaet Møller & Grønborg for blandt andet at kaste sig over sin helt store passion, kørsel med hest og vogn, herunder hans omfattende samling af hestevogne. Ib Møller var medstifter, formand, præsident og siden æresmedlem af Dansk Køre Forbund og forfatter til bøgerne Heste i Danmark, Hestevogne i Danmark og Vilhelmsborg, Danmarks Nationale Hestesportscenter.

Ib Møller blev i 1999 dekoreret med Ridderkorset og tildelt Akademiraadets N.L. Høyen Medalje i 2016. Ved Akademiraadets tildeling af N.L. Høyen Medaljen i 2016 blev tildelingen motiveret med bl.a. “Ikke mange har sat tilsvarende stort, om end måske ved første blik umærkeligt, præg på landskabet, gennem hans indflydelse på vej og motorvejsbyggeriet i Danmark”. Dette var Ibs helt særlige kvalitet, hans enestående fokus på det æstetiske gennem en vedholdende og stærk strategisk indsats.

Ib var en klassisk dannet mand med store formidlingsmæssige evner, og hans menneskelige kvaliteter var tydelige i hans imødekommenhed og venlige fremtoning. Han var en dygtig virksomhedsleder, der forstod kunsten at iscenesætte opgaven og at sætte et hold, og derigennem skabe resultater.

Ib var en leder, der havde en formidabel evne til at navigere gennem samfundets magtstrukturer og derigennem opnå helt konkrete resultater for arkitekturen og dermed livskvaliteten i det danske samfund. Vi har brug for flere arkitekter som Ib – og vi vil opfordre alle til at tænke på Ib, næste gang de kører ad den jyske motorvej og passerer det smukt kuperede landskab ved Ejer Bavnehøj, hvor motorvejen glider elegant gennem landskabet.

Ib var aktiv til det sidste. På tegnestuen holdt Ib for få år siden foredrag om sit virke som arkitekt, og mange nye medarbejdere havde fornøjelsen af at møde en stor personlighed, firmaets stifter og en god kollega.

Æret være hans minde.

Niels Kjølhede, partner i Møller & Grønborg

og

Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening

Nekrolag af

Niels Kjølhede & Lars Autrup