ANNONCE

Jon Skakke i 2011, da han fyldte 80 år. Foto: Andreas Trier Mørch

Det tynder ud i rækken af de begavede arkitekter, der var studerende hos den legendariske Erik Chr. Sørensen omkring 1960, og som sidenhen fik en stor indflydelse både som undervisere og udøvende. Jon Skakke var en fin eksponent for denne generation.

Jon Skakkes tilgang til uddannelsen var den bedst tænkelige – student, udlært snedker, bygningskonstruktør, afgang fra Akademiet i 1960. Fra en ung alder deltog han i konkurrencer. Opmærksomhed vakte det, da han vandt 1. præmie i Politikens konkurrence i 1960 om fornyelse af det danske fritidshus. Han fik sammen med Nils Fagerholt 2. præmie i konkurrencen om Herlev Rådhus. I 1982 Neuhausen-prisen. Og gennem årene flere huse præmieret af Gentofte og Københavns Kommuner. I kompagniskab med Anders Helsted blev det til store bryggeri-projekter i England og Tyskland. I nogle år underviste han sideløbende på Arkitektskolen. Der er tale om en personlig skoling og udvikling, der aftvinger respekt.

Udlængsel fik ham i 1960 som nyuddannet til at søge til Indien i et par år. Fra 1970 til ’75 bestred han stillingen som direktør for en tværfaglig forsknings- og udviklingsafdeling på universitetet i Nairobi. Opgavefeltet var at udvikle alternativer inden for den såkaldte low-cost housing til de store slumbebyggelser, der voksede op omkring byerne.

Den følgende snes år var Jon Skakke afdelingsarkitekt i Stadsarkitektens Direktorat i København. Opgavefeltet her var byens rum – torve og pladser – og byens inventar. Hertil særlige bygningsopgaver, som udvidelse af Valby Bibliotek. I hans regi blev i disse år gennemført fornyelse og istandsættelse af byrum som Gl. Torv/Nytorv, Gl. Strand, Højbro Plads og flere andre, i nært samarbejde med en række begavede medarbejdere såvel som med Stadsingeniørens Direktorat, bygherren. Et felt, der også omfattede udvikling af byinventar som lamper, skiltning, containere m.v.

Ledetråden i hans livslange virke var en konsekvent søgen ind til opgavens kerne, hvad enten det drejede sig om en bygning, et byrum eller et stykke byinventar. Han yndede et udsagn, der tilskrives Kaare Klint:
“Det er bedre at trække fra end at lægge til”. Det ikke strengt nødvendige bør skrælles fra. Målet var stringens – enkelhed i planer, form og materialevalg. Den samme trang til klarhed kom til udtryk i hans artikler, i hans sproglige behandling. Det er en fornøjelse at genlæse hans lange artikel i Arkitektur DK 1996 om ledetråden i udformningen af det offentlige byrum.

Jon Skakke var i ordets egentlige og bedste forstand en dannet mand, vidende om antikken såvel som om vor tids historie, velbevandret inden for litteraturen og idéhistorien. Glæden ved antikken var vel næret af hans interesse for Grækenland siden ungdommens studierejser. Han byggede sig da også et hus på det vestlige Kreta senere hen i livet.

Nogle har måske oplevet ham som et lidt formelt menneske, men bag lå en gedigen humoristisk sans. Man erindrer med glæde berigende og fornøjelige samtaler gennem årene.

Vi vil mindes Jon Trier Skakke med respekt som den fornemme repræsentant for vort fag, han var.

Nekrolog af

Otto Käszner

Nekrolog af

Otto Käszner