ANNONCE

Jørgen Hauberg

Arkitekt og lektor emeritus ved KADK

Arkitekt MAA, lektor emeritus, dr.arch. Peter Bjerrum var lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole i en menneskealder og senest tilknyttet Institut for Bygningskunst, By og Landskab; før det, igennem mange år, underviste han først og fremmest på professor Henning Larsens afdeling. Generationer af arkitekter har mødt Peter som lærer, oplevet hans store faglighed og stærke engagement, og hans næsten skræmmende evne til at fremstille et problem præcist. Alle, der er blevet undervist af Peter, fortæller om det som noget særligt. Peter lyttede intenst og meldte klart tilbage. Med kirurgisk præcision og få ord kunne han vise sine studerende potentialet i deres arbejde og en vej frem, hvad enten det var førsteårsstuderende, afgangsstuderende eller ph.d.-studerende. I mange år arbejdede Peter, ved siden af undervisningen, på tegnestue hos Vilhelm Lauritzen, Henning Larsen og Poul Ingemann.

Peter forenede høj akademisk dannelse med stor kunstnerisk følsomhed og egen evne til at formgive. Han blev den første og en af skolens meget få dr.arch. og var pioner inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed med doktorafhandlingen 3 Fortællinger om Arkitekturens Grundlæggelse, som forener videnskabelighed med et stort konkret arkitektonisk udviklingsarbejde, udstillet på Kunstakademiets Arkitektskole og Charlottenborg. Med ét stort værk fyldte han Meldahls Smedie.

Jeg lærte Peter at kende på første studieår i Charlottenborgs tagetage i 1965. Allerede dengang skilte han sig ud: høj og mørk og sikker på, hvad han ville, var han et andet sted i livet end de fleste af os andre. Han var gift, havde barn og økonomiske forpligtigelser. Peter kom fra et kunstnerkollektiv i Odense og var allerede dengang politisk og socialt engageret. På den tid eskalerede krigen i Vietnam, og i Danmark fik Kampagnen mod Atomvåben voksende tilslutning. Peter bragte alt dette ind i studielokalerne til medstuderende og lærere og lod os forstå, at arkitekturen måtte forholde sig til mere, end vi først havde tænkt. Peter spillede hurtigt en hovedrolle i Vietnambevægelsen, studenteroprøret og på den danske venstrefløj. Han talte ved de store demonstrationer, stillede sig i første række på skolen og var i høj grad strategen bag uddannelsens udvikling i 1970erne. Selv slap Peter aldrig det faglige, arbejdet med arkitekturen. Både fordi han elskede syntesen af logik og skønhed, og fordi han mente, at kun faglig dygtighed kunne placere arkitekturen så centralt i verden, som den burde.

I Arkitektskolens ledelse, råd og udvalg var Peter altid aktiv, bl.a. som institutbestyrer for afd. 3B og afd. F, og som studienævnsformand. Han var en skarp debattør, gik uden omsvøb til sagens kerne og kunne drive sine kolleger til vanvid med sin kølige, sikre urokkelighed. Men ikke sjældent var det ham, der fandt det klare svar, når skolen skulle træffe vigtige beslutninger.

Som emeritus var Peter aktiv, havde en stor berøringsflade med kollegaer og bidrog aktivt til skolens forskning. Han tilbragte flere vintre i Buenos Aires, hvor han, støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Kulturministeriets Forskningspulje og Margot og Thorvald Dreyers Fond, arbejdede på forskningsprojektet “Fra Metropol til Megaby”.

Han elskede den klare tanke, var åndeløst betaget af kunsten og arkitekturen, og han tilsluttede sig kompromisløst, i handling og ånd, hvad han troede på. Som en selvfølgelighed tegnede han og stillede forslag og udarbejdede mange konkurrenceforslag, ofte med sine studerende.

Det er et stort privilegium at have kendt og taget lærdom af så klogt og passioneret et menneske.

Peter blev 77 år og efterlader sig hustruen Trine, fem børn og otte børnebørn.

 

Jørgen Hauberg

Arkitekt og lektor emeritus ved KADK

ANNONCE