ANNONCE

Forskitse til Can Lis (opført 1972). Jørn Utzon. Utzon Arkivet

Redaktionen

Arkitekten efterspørger håndtegnede skitser udført af arkitekter og arkitektstuderende i løbet af de seneste par år. 

Skitsen tillader arkitekten at visualisere en idé hurtigt og umiddelbart. Håndskitsen fordrer kun pen og papir. Med det forhåndenværende kan en idé til en samling, et rumforløb, konstruktionsprincip eller vinduessætning nedfældes på få minutter som fysisk udsagn. En form for afprøvning. Det er en fastfrosset idé, hvor det væsentlige drages frem. Der kan ikke zoomes ind til flere detaljer eller ud til større overblik. I den forstand ganske konkret, selvom motivet kan være abstrakt. 

Vi kunne også have efterspurgt digitalt fremstillede skitser, men denne gang efterspørger vi håndtegnede skitser, fordi vi ikke ser dem så tit, men har en fornemmelse af, at der bliver tegnet mange af dem. Fremover modtager vi løbende håndskitser scannet til jpg- eller tiff-format i høj opløsning (mindst 300 dpi) sammen med en kort beskrivende tekst på højst 400 anslag (inkl. mellemrum) samt information om hvilket medie skitsen er udført med (kul, akvarel, blæk etc.). Materialet kan sendes til redaktionen på e-mail model@arkitekten.dk. Udvalgte skitser samt tekst vil blive vist i Arkitekten, på arkitekten.dk og på Arkitektens sociale medier.

Redaktionen

ANNONCE