ANNONCE

Avedøreværket. Foto: Tomas Skovgaard

Dommerkomiteen om serie 576002 – Avedøreværket

I fotografens sort-hvide optik indføres vi i Avedøreværkets arkitektur, situation og bymæssige sammenhæng. Fotografen formår at formidle et sjældent vellykket indblik i energilandskabets tyste bygningsarkitektur og hverdagsliv.

De fem værker formår loyalt at skildre værkets sfinks-lignende kvaliteter, men vi tilbydes som beskuer også en subtil stedlig kvalitet, hvor de hverdagsprægede elementer medtages i billederne. Pigtrådshegn, skurvognsby, vildtvoksende græs og et provokerende jordnært skilt medtages i samklang med de præcise bygningsvolumener og deres knivskarpe tektonik. Dette tilvejebringer en underspillet ‘bygningsværkets dokumentarisme’, der både vidner om værkets tidløshed og om den særlige atmosfære, der tilhører kraftvarmeværkets infrastruktur, drift og skala.

I det sidste billede fra serien oplever vi værket på afstand fra Amagermotorvejen ved indsejlingen til Københavns Havn. I flimrende modlys skildres værkets karakteristiske silhuet og funktion i ensemble med Avedøres råstoflagre og vindmøller. Vi ser det inddæmmede og nyligt kystsikrede landskab på Kalvebod Fælled, og centralt en enlig lystsejler med satte sejl på vej mod København.

Et tankevækkende bud på en fotografisk tolkning af et værks kontekstuelle indvirkning. Ikke bare på det lokale sted, men også på, hvordan energi, arkitektur og ibrugtagelsen af disse er med til at skabe vidtrækkende forandringer af vores omgivelser og dermed også samfundets betydningsmæssige underlag.

Fakta

Fotograf: Tomas Skovgaard
Avedøreværket
Hammersholmen 50, 2650 Hvidovre
Opført: 1991 + 2002
Arkitekter: 1991: Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner. 2002: Jørgen Hauxner, Michael Krarup og Steen Mortensen

ANNONCE

Tomas Skovgaard skriver

Jeg er arkitekt med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 2005.

Jeg er som arkitekt optaget af rummet og de grundlæggende rumlige ideer og præmisser, et projekt udfolder. Det vil altid være fra en sådan undersøgende position, arkitektur portrætteres.

Jeg kan godt lide at se arkitekturfotografiet ligestillet med andre repræsentationsformer, man benytter som arkitekt. Der er ikke nødvendigvis noget hierarki, men de forskellige repræsentationsformer og formater kan noget forskelligt. Man kan aldrig gengive arkitekturen i sin fulde kompleksitet, men jeg tror på, at man i et billede kan nærme sig nogle essenser. En organisering; en sammenhæng; en detalje; et greb.

I mit bidrag til konkurrencen valgte jeg at fotografere Avedøreværket, tegnet af Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner 1990 + 2001. Min første spontane idé var at fotografere værket fra Sjællandsbroen, hvor man kan se værket ligge på det sydlige Avedøre Holme, ved indsejlingen til Københavns havneløb, mens det forsyner os med energi til opvarmning, lys, infrastruktur, madlavning m.m. Stålbeklædte, karakteristiske blokke, der med et enkelt rationelt arkitektonisk greb rejser sig fra det landopfyldte Avedøre Holme, med taghældningen 1 op 4 hen, svarende til kullets vej fra opsamlingspladsen ind i kedlerne i det tekniske anlæg.