ANNONCE

Foto: Laura Stamer
Anmeldelse af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Det oprindelige DTU er, både hvad angår landskab og bygninger, et eksempel på, at begrebet plads blev forstået anderledes for lidt over et halvt århundrede siden. Masser af plads havde man dengang, både til store plateauer, græsplæner, veje, stier, alleer, gangarealer, vandrehaller, korridorer og trapper; alle disse sammenbindende og fordelende områder er af forbavsende dimensioner på DTU. Et andet markant træk er horisontaliteten, som brydes af de dybe ‘kløfter’, som opstår mellem de skrånende støttemure ned gennem anlægget samt de nu høje træer, som flankerer den lange parkeringszone i midten.

Svalt, beroligende, stille, med gule mursten, sortbejdset træværk, røde skilte, sortgrå skifer. Mere djærv end virtuos arkitektur, i retning af det, som arkitekterne også selv ville have, det skulle være.

I 1970 mente stud.polyt. Thomas Kronborg, at det hele lignede et “preussisk militærakademi, hvor kæft, trit og retning er det eneste væsentlige, og hvor alle anstrengelser handler om at gøre omgivelserne så kedelige, at man får lyst til aldrig at sætte sine ben der mere”. Den kritik sved, og både arkitekten og landskabsarkitekten skrev lange forsvarstaler for et projekt, som vel nok passede dårligt ind i samtidens gryende tæt-lav-tanker og generelle opgør med autoriteter og kransporsplanlægning (DTU blev besluttet i 1958).

Men sagen var, at man planlagde og byggede i kæmpeskala (det var opgaven) for en ukendt fremtid, og at arkitekterne af samme grund ville skabe neutrale, funktionelle rammer. Men indelukket og fimset har der nu altid været mange steder inden i de gamle strukturer, på trods af pladsen, hvor haverne udenfor var noget, man skulle se på. Ingen grund til at gå ud og ryge, for det gjorde man indendørs overalt, selv om ventilationen ikke var særlig god.

Istandsættelsen af Bygning 116 er på samme tid en genfortolkning den oprindelige arkitektur og et forsøg på at gøre det mere behageligt at bruge både kontorer og ikke mindst de omtrent 1000 kvadratmeter gulvareal i foyer og vandrehal. Omend auditorierne er en af specialbygningerne, er stueetagens grundelementer de samme, som dem Koppel selv kaldte normalhusene (kontorer, laboratorier etc.): skalmuret beton med førnævnte sorte vinduespartier.

(artiklen fortsætter nedenfor)

Anmeldelse af

Martin Keiding

Chefredaktør

Arkitekt MAA

Fakta

DTU bygning 116
DTU B116, Bygningstorvet, 2800 Kongens Lyngby

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
Arkitektmedarbejdere: Nicolai Overgaard, Peter Villaume,
Frederik Juul, Thomas Iversen, Felix Udo Schröder, Anders Boel Tversted, Tomas Printz Mogensen, Torben Møller, Gökce Kitir, Ida-Marie Brøns Christensen
Bygherre: DTU Campus Service
Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
Farvesætning og tekstiler: Billedkunstner Malene Bach
Lysdesign: Lightscapes ApS
Akustik: Bo Mortensen
Interiør: Christensen & Co. Arkitekter (foyerinventar)
Udført: 2021
Projektet forventes DGNB Sølv-certificeret maj 2022

Oprindelig bygning
Arkitekt: Eva og Nils Koppel
Opført: 1974

Kilder

Bogen Eva & Nils Koppel af Johannes Hedal Hansen med bidrag af Jennifer Dahm Petersen (2017)
Arkitektur 1, 1968
Arkitekten 17, 1970 (citat)
Arkitektur DK 6, 1974
Peter Villaume, arkitekt MAA og sagsarkitekt hos Rørbæk og Møller
Malene Bach, billedkunstner

Udgivelse

Artiklen bringes første gang i Arkitekten 04/2022, der udkommer den 11.maj.

ANNONCE

Foto: Laura Stamer

Foto: Adam Mørk

Indvendigt i Bygning 116 findes den samme gule sten i blank mur omkring kernen med de tre auditorier, men rummene breder sig ud, først i bredden og endelig – i vandrehallen og i auditorierne – i højden. Der er et rumligt flow til stede, som understøttes af den gennemgående skiferbelægning på gulvene og af en fin variation i dagslyset, som i vandrehallen kommer ind gennem de højtsiddende sidelys kompasset rundt. Der er kommet et ‘svæv’ i disse rum, og alt det nye, f.eks. gruppemøblerne i hallen og den gennemgående nye farvesætning, gør kun oplevelsen endnu mere luftig.

Sådan var det ikke før istandsættelsen. Langt mere skumle og indelukkede var både de almindelige undervisningslokaler, men også i høj grad det lavloftede ankomstområde uden for det største auditorium, 81. Der er skabt nye åbninger, som giver udsyn både til P-arealet foran og til gårdhaverne, men på en måde, så man egentlig ikke lægger mærke til forandringerne. De glider ind i det gamle, i høj grad fordi både arkitekt og billedkunstner har ladet sig inspirere af grundtonerne i Koppels arkitektur.

I dag er det lavloftede indgangsområde blevet til et attraktivt sted at opholde sig. Der er kommet ovenlys i loftet over arealet og mere sidelys, idet der er kommet vinduer i den del af foyeren, hvor der tidligere var en lukket garderobe, fra Koppels tid.

I den gedigne monografi om Eva og Nils Koppel omtales Bygning 116 kun i en billedtekst, dog betegnet som områdets smukkeste specialhus. Det er det stadigvæk, og når man i dag taler om, at arkitektur skal være robust og kunne tåle forandringer, så er transformationen af Bygning 116 et godt eksempel. I 1980erne og 90erne rev man tilfældige, billige byggevarer ned fra hylderne, når institutionerne skulle vedligeholdes; rærlige nedhængte lofter, hæslige gennemgående kabelbakker i grå plast, grå maling på beton og mur, triste vinylgulve, jammerlige belysningsarmaturer, gyselige gardiner – hvad tænkte arkitekterne mon på dengang? Det er en trist affære at studere den 3D-optagelse af alle rum fra umiddelbart før ombygningen af 116, som arkitekterne bag den aktuelle istandsættelse har givet denne anmelder mulighed for at se. Men som beskrevet var intet mere spoleret, end at man har været i stand til at skrælle det meste sjask af grundarkitekturen. Hvad farverne angår, har der ifølge billedkunstneren været visse optegnelser og notater, nok til at kunne lade sig inspirere, men ikke tiltrækkeligt til, at der ligefrem har foreligget en tvangsmæssig designmanual.

Foto: Adam Mørk

Foto: Laura Stamer

Det nye er for mig at se de skiferbelagte gulvflader, i fællesarealerne gjort brugbare og bragt i spil som det rumdannende element, de jo bare er! Vandrehallen er blevet et rum – og kernen med auditorier er blevet en monolit. Lyset, i særlig grad sollyset, som på en god dag strømmer ind fra de højtsiddende sidelys, fanges ind af de nedhængte tekstiler, som igen lægger sig i koppelske tonearter, og opsprosningen i de højtsiddende vinduer er genopmalet i de varianter af de røde toner, som de er født med både ude og inde. Det skrånende loft i hallen har fået sine trælameller nyfortolket – tidligere sad de tæt sammen, nu er der et mellemrum, som tillader ventilation og samtidig sikrer en bedre akustik i rummet.

Ude i sidefløjene er kontorer og laboratorier transformeret til lysere lokaler med farver, der fremkommer som spil i de nye gardiner, der også er en del af det kunstneriske bidrag. I Auditorium 81 er der et nyt fortæppe, og møblerne er genpolstret. Det er smukt gjort, dog er de små vindfang til auditoriet nu malet gule og udstyret med hulplader for akustisk dæmpning. Her var sidevæggene oprindelig beklædt med lodrette fyrretræsbrædder. Også i selve auditoriet var der på væggene lodret fyrretræsbeklædning. Her sider i dag fine, smalle trælameller. I sig selv elegant og med akustisk forbedrende virkning. Men det rustikke, som knyttede sig til oprindelige, er forsvundet her. I det store billede er det en mindre del. Koppel designede selv læderbetrukne brikse til foyerområderne på DTU  – og afslørede dermed et krukkeriet med den bekendte danske prunkløshed, som hele fortællingen om DTU var svøbt ind i.

Men som sagt – i perioder har man ikke givet fem flade øre for forgængernes arbejder – nu har man så at sige bragt sig selv i familie med Eva og Niels Koppels arkitektur og på den måde bevaret og fornyet uden at ramme ved siden af.