ANNONCE

Foto: Dissing + Weißling
Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør på Arkitekten

Arkitekt MAA og ph.d.

I Botanisk Have i København er et lille, fredet 12-kantet væksthus ved at blive genopført. Projektet omfatter bl.a. flytning af væksthuset til en ny placering i haven for at give plads til den igangværende etablering af den nye bygning til Statens Naturhistoriske Museum (se også s. 86 i Arkitekten 05, 2021). Haven og drivhusene er i dag en del af Statens Naturhistoriske Museum. 

Victoria-drivhuset eller akvarie-drivhuset, som væksthuset kaldes, blev bygget i forbindelse med etableringen af den nuværende botaniske have, og det stod færdigt sammen med palmehuskomplekset ved havens åbning i 1874. Arkitekten bag Victoria-drivhuset kendes ikke med sikkerhed, men drivhuset er formentlig tegnet af H.C.Ø. Scharling eller P.C. Bønnecke og planlagt af slotsgartner Tyge Rothe sammen med giveren, brygger J.C. Jacobsen, efter inspiration fra Crystal Palace i London. Drivhuset blev opført til at huse den store amazon-åkande Victoria regia, som har givet navn til huset. Huset rummer et centralt, cirkulært akvarie med en dybde på 2 meter på det dybeste sted, der giver plads til den store åkandes vækst. 

Frem til det nuværende projekt har Victoria-drivhuset været brugt først som væksthus til de store amazon-åkander og andre tropiske vandplanter, som opbevaring for en værdifuld samling af sjældne thailandske orkidéer, der blev doneret til Botanisk Have samt til vinterdepot for diverse planter. På et tidspunkt blev akvariet fyldt op med grus og fik en ny støbt betonbund i terrænniveau og en stor udskæring i bassinkanten, og huset blev anvendt til undervisningsformål. Frem til det nuværende projekts igangsættelse i 2017 har huset stået tomt i en periode på 5-10 år pga. det gennemgribende forfald. 

Drivhuset måler ti meter i diameter og er fem meter højt. Huset er oprindeligt opført med en rundbuet, tofløjet indgangsdør og et lille vindfang, der siden er revet ned. Med det igangværende projekt reetableres vindfanget for at undgå store fald i temperatur og luftfugtighed ved ind- og udgang i huset. Øverst på glastaget var der anbragt en cirkulær lanterne med oplukkelige vinduer, som muliggjorde manuelt styret luftcirkulation, idet enkelte af facadens vinduer også kunne åbnes. På lanternen er udført et dekorativt palmetteudskåret metalbånd. Facadens underste del udgøres af en fuldmuret brystning i gule tegl. Herover er rejst en konstruktion i jernprofiler og støbejernselementer. I jernkonstruktionen er monteret trærammer, hvori trukket rudeglas er lagt, udført med udvendige inddækninger i bly. Foruden murværket er alt overmalet med hvid linoliemaling tonet med en smule guldokker. 

Victoria-drivhuset er oprindeligt opført øst for Palmehuset og forskudt en smule herfra mod nord. Det meste af haven er fortidsmindebeskyttet, og væksthusene er fredede. Området nordøst for Palmehuset er ikke underlagt fortidsmindebeskyttelse, og det er også af den grund, at det har været muligt her at opføre den nye museumsbygning til Statens Naturhistoriske Museum. Det samme gælder for området vest for Palmehuset mod Øster Farimagsgade, og derfor har det her været muligt at finde en ny byggegrund, hvor Victoria-drivhuset nu er ved at blive genrejst. 

Artikel af

Albert Algreen-Petersen

Redaktør på Arkitekten

Arkitekt MAA og ph.d.

Fakta

Victoria-drivhuset
Øster Farimagsgade 2C, 1307 København K
Arkitekt: Dissing+Weitling
Bygherre: Københavns Universitet
Ingeniører: NIRAS A/S
Under opførelse: 2017-2021

Udgivelse

Artiklen blev udgivet første gang i Arkitekten 05/2021

ANNONCE

Victoria-drivhus, tagplan og stueplan. Tegning: Dissing+Weitling

Man kan mene, at det er en noget hårdhændet tilgang til det gamle drivhus at pille det fuldstændigt ned og flytte det til en helt ny placering i haven. Men for det første kan man konstatere, at den hidtidige håndtering af Victoria-drivhuset har været endnu mere hårdhændet, nemlig at lade stå til; ved fredningen af drivhuskomplekset i 1970 blev Victoria-drivhuset beskrevet som værende i en elendig forfatning grundet mislighold. Huset er ikke løbende vedligeholdt eller gennemgående istandsat, som det er tilfældet med Palmehuset, og en gennemgribende istandsættelse var uundgåelig. For det andet kan det anføres, at husets karakter – opført mere eller mindre som et samlesæt af datidens standardelementer – egner sig fint til demontering og flytning, på samme måde, som bindingsværkshuse historisk har været flyttet rundt. Også husets oprindelige placering tæt ved Palmehuset og som en del af det samlede drivhuskompleks synes respekteret med det igangværende projekt: Huset er nu anbragt let forskudt fra Palmehuset – diagonalt spejlvendt fra den første placering, og alle oprindelige dele er pillet ned, mærket op og registreret til genopstilling efter samme samlesæt-tilgang som oprindeligt.

Med nedtagningen og flytningen har det desuden været muligt at indføre en lang række tekniske tiltag muliggjort af nye teknologiske fremskridt – helt i tråd med J.C. Jacobsens tilgang til det oprindelige drivhus.

Således er der tilføjet en helt ny underjordisk etage, udformet som en teknikerrundgang omkring selve akvariet. Centralvarme er indlagt og kan styres hernedefra sammen med et vandingssystem til de nyetablerede planteborde langs drivhusets periferi. Husets naturlige ventilationssystem er bevaret og elektrificeret; således åbnes vinduer i lanternen efter programmerede intervaller sammen med facadens nye vinduessystem med sluser af dobbelte hhv. indad- og udadgående vinduesrammer. Små tiltag efter husets logik, der tilgodeser det faktum, at der ikke længere er gartnere ansat til daglig driftsbetjening af havens drivhuse.

Det er formentlig til dels takket være etableringen af de nye bygninger til Statens Naturhistoriske Museum, at dette lille, men betydningsfulde projekt er blevet til noget. Victoria-drivhuset var blevet et problem – det lå nemlig lige pludselig i vejen, og takket være bygningsfredningen fra 1970 var det nødvendigt at tænke sig grundigt om og tage afsæt i det, der var; nedrivning var ikke en mulighed. I stedet blev der udtænkt et gennemgribende og ordentligt projekt. Man kan alligevel ikke helt lade være med at undre sig over, hvordan det kunne gå så galt med den manglende vedligeholdelse, når bygningsfredningsloven siger, at en fredet bygning skal holdes “tæt på fag og tag” som minimum. Der er jo tale om arkitektur af væsentlig national betydning.

Med projektet opstår nogle grundlæggende arkitektoniske spørgsmål om restaurering og transformation: Hvad er relationen mellem bygningsværk og sted? Hvilke arkitektoniske egenskaber udgør et hus? I dette tilfælde er kun ca. 1/3 af den originale stålkonstruktion bevaret, ca. 2/3 af de originale rudeglas, så godt som intet af træværket er bevaret, og kun mursten til rekonstruktionen af den ene af de tolv brystningssider er genbrugt.

Svaret må være, at der ikke findes en formel, men kun meget specifikke forhold, som en omhyggelig og ansvarsfuld arkitekt kan omsætte til et godt projekt gennem lige dele pragmatisk og dogmatisk dosering af krav i restaureringsholdningen og udførelsen. På denne byggeplads lader det i skrivende stund til at ske med stor faglig indsigt.

Snit. Tegning: Dissing + Weitling
Foto: Dissing + Weißling