ANNONCE

Hus i Palma, Mallorca, af TEd'A Arquitectes. Foto: Luis Diaz
Anmeldelse af

Carolina Dayer

Arkitekt, ph.d. og adjunkt ved Arkitektskolen Aarhus

Når man nærmer sig Utzon Center i Aalborg, informerer diskrete bannere én om, at den udstilling, man er på vej til at opleve, er en kærlighedshistorie – en romantisk affære mellem nord og syd. På centerets hjemmeside beskrives den som “en overraskende fortælling om spanske arkitekter, der i årtier har fået inspiration fra Norden”.1 Hvis overskriften, With Love From Spain, har fået én til at sætte næsen op efter den slags intense og saftige beretninger, der hører med til enhver god kærlighedshistorie, vil man derfor blive overrasket over at opdage, at udstillingen simpelthen består af en række fremragende værker skabt af spanske arkitekter. Til trods for den problematiske og trivielle titel viser Utzon Centerets udstilling sig nemlig at indeholde en fornem vifte af moderne arkitekturprojekter. Den er kurateret af centeret selv i samarbejde med to undervisere og forskere fra Arkitektskolen Aarhus, Nacho Ruiz Allen og Andriette Ahrenkiel, hvis forskningsprojekt, “Escandinavia – Architectural Dialogues between Denmark and Spain”, har dannet afsæt for udstillingen. Den oprindelige projekttitels forestilling om en dialog er faktisk langt mere dækkende i den her forbindelse. I ordet dialog ligger nemlig tanken om en faglig udveksling baseret på en fri og åben tilgang; dialoger kan således være inspirerende uden at være styrende. Det, udstillingen viser, er derfor ikke en kærlighedshistorie, men det fornemme resultat af moderne tegnestuers løbende dialoger. At konkludere, at projekterne skulle være inspireret af værker fra den nordiske modernisme, er derfor problematisk. Vist har der været dialog, vist har der været inspiration, men der er også mange andre underforståede referencer og påvirkninger, som peger i forskellige retninger. 

Kort fortalt samler udstillingen 23 udvalgte værker af 11 forskellige spanske tegnestuer, der præsenteres på forskellige interessante måder. Dels via fotos, originale modeller og tegninger. Dels via tre installationer, fire store projektioner, en samling publikationer og et såkaldt memorabilia-rum. Bevidstheden om og respekten for de nordiske modernisters værker fremgår af citater og uddrag fra interviews med de deltagende arkitekter. 

Anmeldelse af

Carolina Dayer

Arkitekt, ph.d. og adjunkt ved Arkitektskolen Aarhus

Udgivelse

Anmeldelsen er første gang udgivet i Arkitekten 06/2021, der udkom den 12. august.

FAKTA

With Love From Spain
Adresse: Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg
Kuratorer: Line Nørskov Eriksen (udstillingsdirektør) og Amalie Vinther Zahle (udstillingsarkitekt). Udstillingen bygger på et forskningsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus af Nacho Ruiz Allen og Andriette Ahrenkiel.
Udstillingsperiode: 21. april 2021 – 02. januar 2022

ANNONCE

Hus i Palma, Mallorca, af TEd’A Arquitectes. Foto: Luis Diaz

Det første rum, man træder ind i, når man ankommer til udstillingen, byder på en række interessante effekter – bøger, fotos og souvenirs af forskellig slags – som viser udvekslingen og tilknytningen mellem skandinaviske og spanske arkitekter, men også mellem dem og andre kulturer og traditioner – f.eks. en studiemodel af en træsamling udført af Simó Tortella fra Aulets Arquitectes med udgangspunkt i kinesisk byggeskik og den gamle byggemanual Yingzao Fashi. Ved siden af finder man en faksimile af et manuskript fra det 11. århundrede, som har tilhørt Jørn Utzon. ‘Memorabilia’-rummet er et godt eksempel på, hvordan arkitekters arbejde og inspiration ofte bygger på et utal af referencer og forbindelser.

Efter dette indledende rum begynder man som besøgende at få en mere direkte fornemmelse af ‘Spanien’. Ved at veksle mellem symbolik og virkelighed lykkes det at skabe en raffineret materialevirkning, hvor forskellige lyde, farver, overflader, skalaer, billeder, grafik og objekter tilsammen er med til at gøre udstillingsbesøget til en rig og taktil oplevelse. Ikke mindst installationerne – i form af tre pavilloner i fuld størrelse – er værd at lægge mærke til for deres udformning og konstruktion. Alle tre er udført i Danmark af lokale håndværkere og producenter. The Enclosure er tegnet af TEd’A Arquitectes, The Charcoal Cabin af Aulets Arquitectes og The Clearing af Luis Martínez Santa-María. Her demonstrerer arkitekterne deres rumlige sans ved at arbejde med henholdsvis beton, træ og/eller tegl på en måde, som understreger tektonikkens og materialernes betydning, ligesom de nordiske mestre gjorde det. Der er imidlertid også dele af udstillingen, der forekommer unødvendige, og andre, som kunne have spillet en mere fremtrædende rolle. Foran fire store skærme, der viser indtryk fra forskellige spanske regioner – både bymæssige og mere landlige scener – er der anlagt en slags sparsomt bevoksede ‘sandhaver’, hvor nogle af arkitekternes modeller præsenteres, som om de ‘voksede’ ud af landskabet. Dette symbolske kuratoriske greb er med til at svække udstillingen, eftersom det benytter banale analogier til at vise væsentlige værker. Videoerne i sig selv er nok til at give én et indtryk af andre steder, stemninger og materialiteter. Måske ville en mulighed for, at man kunne sidde ned, mens man nød de fine stemningsbilleder, have været mere på sin plads end et par spredte felter med sand og planter, der ikke overraskende har svært ved at trives i det indelukkede miljø. Omvendt byder udstillingen på en interessant samling af spanske udgivelser og oversatte værker om nordisk arkitektur, som med fordel kunne have været tildelt en større og mere fremtrædende plads. Det samme gælder bidraget fra en gruppe studerende fra Arkitektskolen Aarhus, som har sammenlignet Norden og Syden ved at bygge modeller af forskellige bygninger. Udstillingen kunne med andre ord sagtens have skruet ned for symbolikken og i stedet have fokuseret mere direkte på det fremragende materiale.

Hus i Palma, Mallorca. Tegning: TEd’A Arquitectes.

Ud over selve diskussionen om, hvem der påvirker hvem, rejser udstillingen flere relevante spørgsmål: Har den skandinaviske arkitektur forandret sig, og er der noget, der er gået tabt? Hvorfor er de her spanske arkitekter tilsyneladende bedre til at arbejde med værdierne fra den nordiske modernisme end deres nordiske arkitektkolleger? Som besøgende – uanset om man er arkitekt eller ej – undrer man sig over, hvordan de kan holde så højt et niveau i deres arbejder. Hvad er det for en særlig viden, de ligger inde med, og hvad gør de for at fremme den? Man spørger også sig selv, hvilket forhold de mon har til de lokale samfund, materialer og miljøer, hvordan tegnestuerne mon er skruet sammen, og hvem der står for udførelsen af deres bygninger. Det kunne være fantastisk – og absolut tiltrængt – hvis man kunne skabe en kritisk dialog mellem dengang og nu, og mellem nord og syd, ved at studere de tegnestuer og mekanismer, som har givet os de udstillede værker. F.eks. beskrev Irène Pérez Piferrer og Jaume Mayol fra Ted’A Arquitectes i en forelæsning, de holdt tilbage i 2019 på Harvard University’s Graduate School of Design, deres opfattelse af traditionen som en form for genskabelse og identitetsgiver – ikke genskabelse forstået som kopiering, men som et middel til fornyelse.2 En nærlæsning af deres bygninger vil være en fin måde at skaffe sig ny viden på, fordi den fokuserer på processen og ikke det færdige produkt. Inspirationen henter de mange steder fra, men man kan spørge sig selv, hvor vigtigt det egentlig er at sætte ord på de her kilder? With Love From Spain er mest interesseret i at vise påvirkningerne, men den tilgangsvinkel peger på et fagligt dilemma: Hvis vi ikke kan lære noget af andres måder at arbejde på, hvordan skal vi så kunne udtænke nye ‘genskabelser’, for nu at citere Ted’A Arquitectes? Det forstod de nordiske mestre, når de rejste ud og lod sig inspirere af andre tilgange og tænkemåder. Der ligger et stort potentiale i at drøfte faglige spørgsmål som disse i det kommende katalog – det ser vi frem til! I mellemtiden foreslår jeg, at man besøger Utzon Center, ignorerer klicheerne og i stedet glæder sig over at opleve en meget interessant udstilling.

Teksten er oversat fra engelsk af Cornelius Colding.

 

Noter
1 Utzon Center: With Love From Spain, tilgået 20. juni 2021 https://utzoncenter.dk/da/udstilling/with-love-from-spain-9481
2 Harvard University, Graduate School of Design, tilgået 11. juni 2021 https://www.gsd.harvard.edu/event/teda/

Atelier i Palma, Mallorca, af Aulets Arquitectes. Foto: José Hevia