ANNONCE

Foto: Niels Nygaard
Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Nord for Kornets Hus (se anmeldelse i Arkitekten 08/21, red.) ligger Aurion mølleri og bageri. Bygningsanlægget er blevet udbygget med adskillige knopskydninger siden 1970erne, og energiforsyningen har ligeledes udviklet sig, men bygger på de samme principper som ved den første udvidelse af bageriet, nemlig at drage nytte af vedvarende energi. Virksomheden forarbejder økologiske og biodynamiske kornprodukter, og de principper, der ligger til grund for det biodynamiske jordbrug, indebærer også en særlig holdning til energiforbrug, der helst skal være så begrænset som muligt.

Bygningsanlægget består af flere bygninger, som alle er forbundne. Det oprindelige udgangspunkt var et husmandssted bestående af to længer i hvidkalket murværk og med tagbeklædning af pandeplader, som i 1974 blev indrettet til bageri med brændefyret ovn. I takt med udvidelsen af produktionen i midt-80erne blev to nye tilbygninger opført; henholdsvis mølleri og silobygning i pudset murværk og gasbeton med træbeklædte partier og tagbeklædning af pandeplader. Siden fulgte en sammenbygning af mølleri og silobygning i 2007 samt to større tilbygninger til lager og pakning i forlængelse af husmandsstedet i 2000 og 2013.

Indtil 1992 udgjorde fabrikkens egen 24 kWh-vindmølle en del af bygningernes strømforsyning. Møllen blev opført i 1984 efter beregninger af Risø. Der blev malet mel og opvarmet vand ved vindens kraft, og møllen forsynede desuden bageriets el-ovn. Da møllens hovedaksel flækkede, investerede virksomheden i et solfangeranlæg på husmandsstedets tag, som kunne supplere opvarmningen af vand og varme. I dag får bygningerne strøm fra ekstern vindmølleenergi, og kun den oprindelige mast står tilbage som vartegn. Derudover er bygningerne tilsluttet biogas som yderligere foranstaltning, i det omfang det er nødvendigt. Bygningerne opvarmes i dag af to såkaldte stokerfyr, som er i stand til at fyre med kornaffald eller træpiller. Her fyres med overskydende speltskaller fra melproduktionen, som efter afskalning opbevares i en brændselssilo og løbende tilføres fyret. Planerne om opførelse af en ny bygning til formidling gav anledning til, at man øgede kapaciteten, således at de to fyr i dag både opvarmer Aurions bygninger og Kornets Hus.

Artikel af

Pernille Scheuer

Teknisk redaktør

Arkitekt MAA

Udgivelse

Artiklen er første gang udgivet i Arkitekten 08/21.

ANNONCE

Foto: Niels Nygaard