ANNONCE

De fem vindere

Tomas Skovgaard for sin serie af Avedøreværket

Jens Peter Nielsen for sin serie af Mariebjerg Kirkegårds krematorium

Niels Nygaard for sin serie af Kildeskovshallen

Asbjørn Sebastian Falck for sin serie af Farum Midtpunkt

Lovisa Nordlöf for sin serie af Hammershus Besøgscenter

(klik på navnet for at se vinderserien)

Dommerbetænkning

Med økonomisk støtte fra Dreyers Fond udskrev Arkitekten i samarbejde med Akademisk Arkitektforening i foråret 2018 en anonym, åben fotokonkurrence med titlen “Fortællinger om et sted”.

Fotografen skulle være over 18 år, have bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland, og de steder, som skulle skildres, var udvalgt af Arkitektens redaktion, som havde udpeget 68 bygninger: fra Det Grå Fyr på Skagen, over Lego House i Billund og Møntergården i Odense til Fuglsang Kunstmuseum i Guldborgssund og Hammershus Besøgscenter på Bornholm. I Grønland var der udvalgt tre huse. På Færøerne var Kongsgården det ene af to mulige steder.

Mange forskellige typer og tidsaldre var repræsenteret, valget var frit, bygningerne var inden for rækkevidde for alle uanset bopæl, og opgaven var enkel: Udvælg en af listens bygninger, og fotografer huset udefra og indefra (se liste over bygninger og program på arkitekten.dk).

Dommerkomiteen bad om i alt fem printede fotografier af det foretrukne hus, opklæbet på A4-karton og et usb-stik med digitale udgaver i høj opløsning af de samme billeder.

Der indkom i alt 51 forslag, som alle var konditionsmæssige, og det var en enig dommerkomite, der efter grundig og diskuterende gennemgang udvalgte de i alt fem ligestillede vindere, som vi præsenterer på udstillingen i Akademisk Arkitektforenings foyer og i Arkitekten 7/18.

Formålet med konkurrencen har været at få flere gode arkitekturfotografer i arbejde. Først og fremmest for de arkitekter og bygherrer, som bygger huse og byer. Men arkitekturfotografiet er efter vores opfattelse samtidig et selvstændigt medie med både dokumentariske, kunstneriske og kritiske aspirationer, som har stor betydning for vores forståelse af de former og rum, som arkitekterne ska-ber. I den forstand er det arbejde, som arkitekturfotografer udfører, en balance mellem bundne krav og fri fortolkning – som alt andet arkitektarbejde.

Tak for deltagelse til alle.

Og til dommerkomiteen, som – ud over redaktionen – har bestået af Flemming Rafn Thomsen, Jens M. Lindhe, Laura Stamer, Signe Cold og Torben Nielsen.

Fakta

Konkurrenceperiode: 4. maj – 18. juni 2018
Støttet af: Dreyers Fond

Afviklet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Præmiesum: 50.000 kr. (fordelt ligeligt blandt fem vindere)

Dommerkomité:
Flemming Rafn Thomsen, arkitekt MAA, partner i Tredje Natur
Jens M. Lindhe, arkitekt MAA, arkitekturfotograf SFF
Laura Stamer, arkitekturfotograf
Signe Cold, arkitekt MAA, partner i Entasis, fagdommer udpeget af Akademisk Arktektforening
Torben Nielsen, arkitekt MAA, rektor og lektor ved Arkitektskolen Aarhus, fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening
Anne Pind, arkitekt MAA og redaktør på Arkitekten
Martin Keiding, arkitekt MAA og chefredaktør på Arkitekten

Konkurrencesekretær: Anita Færk, Akademisk Arkitektforening

Redaktionssekretær: Lisa McCulloch, Arkitekten

ANNONCE