Konkurrence- og udbudsnetværk

Bliv en del af konkurrence- og udbudsnetværket og vær med til at skabe et centralt omdrejningspunkt for udveksling af relevant viden og sparring på de mest aktuelle udfordringer. Vi analyserer konkurrence- og udbudsforløb, undersøger rammerne, deler erfaringer og bringer viden i spil i fællesskab. For at lære af hinanden, løfte vidensniveauet, fremme kvaliteten og udbrede kendskab til god praksis.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Hvad

Hvordan afholdes udbud, som understøtter udvikling af god arkitektur? Kan vi finde en vej, hvor udbud bliver skarpere på arkitektonisk kvalitet og mindre ressourcekrævende for alle parter? Hvordan kan konkurrencer skærpes, så der er mere plads til kreativitet og på samme tid sikkerhed for projektets økonomi? Hvad er værdien af en arkitektkonkurrence? Og hvad koster egentlig den gode idé?

Sådan lyder nogle af spørgsmål, som vi diskuterer i Arkitektforeningens netværk for konkurrencer- og udbud. I netværket sætter vi rammerne for udbud og konkurrencer under lup for at undersøge og komme med indspark til, hvordan vi kan sikre arkitektonisk kvalitet.

Netværket er et debatforum, hvor vi vender aktuelle tematikker og udfordringer og deler inspiration, værktøjer, konkret viden og sparring til arbejdet med konkurrencer og udbud.

For hvem

Netværket er for alle, der beskæftiger sig med konkurrencer og udbud med arkitektydelser.

Både bygherrer, rådgivere, udviklere og andre, som har hænderne nede i udbudspraksis, er velkomne.

Det får du

Helt konkret tilbyder konkurrence- og udbudsnetværket:

 • To fysiske og fire digitale arrangementer hver år. Arrangementerne byder på debat af aktuelle emner samt inspirerende oplæg fra bygherrer, forskere og praktikere. De fysiske netværksmøder tager som regel afsæt i en konkret case og afholdes skiftevis i København og Aarhus.
 • Et lukket forum for vidensdeling og erfaringsudveksling.
 • Nyheds- og inspirationsmails, så du er opdateret på, hvad der sker på området.

Pris pr. år

 • Virksomheder/organisationer/kommuner: kr. 5.000,-
  Medlemskabet er ikke personligt, så det er muligt, at flere kollegaer deltager i netværksmøderne samtidig (begrænset antal) eller på skift
 • Personligt medlemskab for medlemmer af Arkitektforeningen: kr. 850,-
 • Personligt medlemskab for ikke-medlemmer af Arkitektforeningen: kr. 1.700,-

Se program for 2022 og 2023 længere nede.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Dem kan du møde i netværket

Vandkunsten
Bygningsstyrelsen
Arkitektkonkurrencer.dk
BOGL
COWI
Molt Wengel
By & Havn
Realdania
Aalborg Kommune
Kuben Management
Grandville
Lokale og Anlægsfonden
Rambøll
Nanna Müller Schneider, ADEPT
Kerstine Fogh Harboe/ Lytt Architecture
Elin Carlsen
Simone Bjørndal Sørensen
Stephen D. Willacy, Stephen D. Willacy Architecture + Urbanism
Christian Meldgaard, Absalon & Co.
Signe Balthazar Munk, PLH Arkitekter
Stine Sofie Sønderbæk Christensen, PLH Arkitekter
Malene Hjortsø Kyndesen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Liv Reese Bjarrum, 3xN

Program for 2022-2023

Kommende arrangementer

15. december 2022 – webinar: Bæredygtigt byggeri og jura
Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder fortæller om det nye bæredygtighedstillæg til YBL 18 og paradigmerne til cirkulært byggeri, som skal gøre det nemmere at udbyde og indgå aftaler om bæredygtigt byggeri – og forhåbentlig medvirke til at skubbe på udviklingen. Vi vil også drøfte udvalgte bestemmelser i udbudsloven og ABR 18 og tale om de udfordringer, de kan give for arkitekturen.

Februar 2023 – fysisk møde i Aarhus: to parallelle udbudsforløb om Kongelunden
I Aarhus udråbes i slutningen af 2022 en vinder af den to-fasede konkurrence om et nyt stadion i Kongelunden. Næsten parallelt med stadionkonkurrencen har der kørt et parallelopdrag om en helhedsplan for området. Vi ser på forslagene fra begge konkurrencer og går i dybden med, hvordan de to komplekse – og af hinanden afhængige – forløb blev afviklet.

April 2023 – Webinar: Fra arkitekturpolitik til kommunale udbud
Hvordan bliver de fine visioner omsat, når det drejer sig om de konkrete byggeprojekter? Og hvordan går vejen fra de politiske intentioner til udbud og realisering af byggeri med høj arkitektonisk kvalitet?

Primo juli 2023 – Fysisk møde i København: På tur med de nordisk-baltiske arkitektforeninger
I anledning af UIA-kongressen mødes vi med repræsentanter fra de andre nordiske landes arkitektforeninger og deler erfaringer med udbud og konkurrencer.

Afholdte arrangementer i 2022:

 • 27. september: Webinar om bæredygtighed i arkitektudbud
 • 10. juni. Fysisk møde og debat i København: Byudviklingsprojekter​ i parallelopdrag
  Besøg i Jernbanebyen.
 • 16 marts: Webinar –hvordan tilrettelægger vi udbud, så de understøtter projektets vision?
  Oplæg ved Molt Wengel.
 • 10. februar: Webinar – kan et godt greb om budget og risiko i de tidlige faser hos bygherren styrke processen og dermed udviklingen af bedre arkitektur?
  Oplæg ved Core Five fra London.
Vejledning til bygherrer og bygherrerådgivere

Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd

Få indblik i en mere enkel og mindre ressourcekrævende vej til at gennemføre projektkonkurrencer. Bogen er udarbejdet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

Hent bogen gratis
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +