Konkurrence- og udbudsnetværk

Bliv en del af konkurrence- og udbudsnetværket og vær med til at skabe et centralt omdrejningspunkt for udveksling af relevant viden og sparring på de mest aktuelle udfordringer. Vi analyserer konkurrence- og udbudsforløb, undersøger rammerne, deler erfaringer og bringer viden i spil i fællesskab. For at lære af hinanden, løfte vidensniveauet, fremme kvaliteten og udbrede kendskab til god praksis.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Hvad

Hvordan afholdes udbud, som understøtter udvikling af god arkitektur? Kan vi finde en vej, hvor udbud bliver skarpere på arkitektonisk kvalitet og mindre ressourcekrævende for alle parter? Hvordan kan konkurrencer skærpes, så der er mere plads til kreativitet og på samme tid sikkerhed for projektets økonomi? Hvad er værdien af en arkitektkonkurrence? Og hvad koster egentlig den gode idé?

Sådan lyder nogle af spørgsmål, som vi diskuterer i Arkitektforeningens netværk for konkurrencer- og udbud. I netværket sætter vi rammerne for udbud og konkurrencer under lup for at undersøge og komme med indspark til, hvordan vi kan sikre arkitektonisk kvalitet.

Netværket er et debatforum, hvor vi vender aktuelle tematikker og udfordringer og deler inspiration, værktøjer, konkret viden og sparring til arbejdet med konkurrencer og udbud.

For hvem

Netværket er for alle, der beskæftiger sig med konkurrencer og udbud med arkitektydelser.

Både bygherrer, rådgivere, udviklere og andre, som har hænderne nede i udbudspraksis, er velkomne.

Det får I

Helt konkret tilbyder konkurrence- og udbudsnetværket:

 • To fysiske og fire digitale arrangementer hver år. Arrangementerne byder på debat af aktuelle emner samt inspirerende oplæg fra bygherrer, forskere og praktikere. De fysiske netværksmøder tager som regel afsæt i en konkret case og afholdes skiftevis i København og Aarhus.
 • Et lukket forum for vidensdeling og erfaringsudveksling.
 • Nyheds- og inspirationsmails, så du er opdateret på, hvad der sker på området.

Pris pr. år

 • Virksomheder/organisationer/kommuner: kr. 5.000,-
  Medlemskabet er ikke personligt, så det er muligt, at flere kollegaer deltager i netværksmøderne samtidig (begrænset antal) eller på skift
 • Personligt medlemskab for medlemmer af Arkitektforeningen: kr. 850,-
 • Personligt medlemskab for ikke-medlemmer af Arkitektforeningen: kr. 1.700,-

Se program for 2022 længere nede på siden.

Kontakt

Sidsel Gelting Hodge

Fagkonsulent

+45 30 85 90 07

sgh@arkitektforeningen.dk

Dem kan du møde i netværket

Vandkunsten
Arkitektkonkurrencer.dk
Nanna Müller Schneider, ADEPT
BOGL
Molt Wengel
By & Havn
Realdania
Aalborg Kommune
Kuben Management
Grandville
Lokale og Anlægsfonden
Rambøll
Eva Bjerring / Sweco
Kerstine Fogh Harboe/ Lytt Architecture
Elin Carlsen
Simone Bjørndal Sørensen
COWI
Stephen D. Willacy, Stephen D. Willacy Architecture + Urbanism
Bo Vestergård Madsen, Vestergård Kultur
Christian Meldgaard, Absalon & Co.

Program for 2022-2023

Kommende arrangementer

27. September 2022 – Webinar: Bæredygtighed i arkitektudbud
Mange bygherrer og rådgivere har i disse år stort fokus på at få den grønne omstilling integreret i byggeri og anlæg. Men hvordan kobler vi bæredygtig- og arkitektonisk ambition? Kan vi finde det rette niveau i udbuddet og give bæredygtigheden tilsvarende fokus i bedømmelsen? Er bæredygtighed en særlig specialistydelse, bør den høre til under arkitektens kappe, eller ligger ansvaret egentlig bedst hos bygherren selv? Mød Micki Aaen, bæredygtighedsingeniør, stifter og indehaver af Aaen Engineering.

November 2022 –Webinar: Den nye udbudslov, hvad betyder den for arkitekturen?
Afventer endelig bekræftelse og dato.

Februar 2023 – Fysisk møde i Aarhus: Nyt Stadion i Kongelunden
Seks internationale teams var indbudt i projektkonkurrencen om det nye fodboldstadion i Kongelunden. Tre teams gik videre til fase 2. Vi ser på udstillingen af konkurrenceforslagene og går i dybden med den to-fasede konkurrence som udbudsform.

Marts 2023 – Webinar: Fra Arkitekturpolitik til kommunale udbud
Hvordan blive de fine visioner omsat, når det drejer sig om de konkrete byggeprojekter, og hvordan går vejen fra de politiske intentioner til udbud og realisering af byggeri med høj arkitektonisk kvalitet?

Primo juli 2023 – Fysisk møde i København: Nordisk Netværk
I anledning af UIA-kongressen mødes vi med repræsentanter fra de andre nordiske landes arkitektforeninger og deler erfaringer med udbud og konkurrencer.

Tidligere arrangementer i 2022:

 • Fysisk møde og debat i København den 10. juni. Byudviklingsprojekter​ i parallelopdrag
  Besøg i Jernbanebyen.
 • Webinar den 16. marts: Hvordan tilrettelægger vi udbud, så de understøtter projektets vision?
  Oplæg ved Molt Wengel.
 • Webinar den 10. februar: Kan et godt greb om budget og risiko i de tidlige faser hos bygherren styrke processen og dermed udviklingen af bedre arkitektur?
  Oplæg ved Core Five, London.
Vejledning til bygherrer og bygherrerådgivere

Vejledning til projektkonkurrencer – 7 gode råd

Få indblik i en mere enkel og mindre ressourcekrævende vej til at gennemføre projektkonkurrencer. Bogen er udarbejdet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.

Hent bogen gratis
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +