Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet

Information om kursusforløbet

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Er du ansvarlig for arkitektonisk kvalitet i byggeprojekter?

Ledelsesprogrammet ’Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet’ er et professionelt udviklingsprogram, hvis mål er at understøtte ledelsesbevidstheden hos deltagerne.
Med ledelsesbevidsthed menes bevidstheden om, hvordan man får noget til at ske gennem og sammen med andre. Da arkitektur altid opstår i samarbejder, er ledelseskompetencer indenfor professionelle samarbejder helt centralt for at kunne skabe rammerne for arkitektonisk kvalitet. Dette gælder uanset om man har direkte personaleansvar eller leder den arkitektoniske proces.

Programmet giver deltagerne en palette af ledelsesværktøjer samt et rum for refleksion over egen praksis. På baggrund af erfaringer med forløbets metoder, diskussioner og selvrefleksion får deltagerne mulighed for at finde nye måder at forholde sig til egen ledelsespraksis og samarbejdsmuligheder.

Forskning viser, at der er et øget behov for rum for selvrefleksion indenfor professionel udvikling i dag. Dette skyldes det faktum, at det professionelle liv er i konstant forandring med nye forventninger og faglige muligheder. At finde sin egen måde at stå i arkitektbranchen og indenfor sin egen professionelle rækkevidde og at understøtte arkitektonisk kvalitet kræver løbende refleksion og justeringer. Programmet giver deltagerne nye konkrete værktøjer til ledelse af kreative processer, forhandling, strategi og kommunikation.

At følge programmet udvikler den enkeltes ledelsesbevidsthed i relation til egen rolle og i forhold til disse fire aspekter af ledelse:

1. Personlig ledelse og ledelse af professionel kreativitet
Kurset giver et overblik over, hvad ledelse vil sige, og hvorfor ledelsesbevidsthed er vigtigt i enhver professionel rolle. Programmet hjælper den enkelte med at udvikle en refleksiv praksis, der muliggør professionel udvikling af sig selv i sin rolle – også efter endt forløb – og gennemgår konkrete ledelsesværktøjer med fokus på professionel kreativitet. Desuden får hver enkelt et blik udefra på egen ledelse gennem coachingsamtaler, en ledelsestest, kollegial sparring og feedback fra selvvalgt kollega.

2. Forhandling og faglig integritet
At navigere i de mange ønsker og behov, der er omkring ethvert byggeprojekt, og samtidig holde den arkitektoniske kurs kræver faglig selvbevidsthed og forhandlingsevner, hvis ikke man skal føle sig kørt rundt. I roller med et arkitektonisk ansvar er det derfor vigtigt at være afklaret omkring sit eget faglige ståsted, og hvordan man forholder sig til at være både rådgiver for sin bygherre og producent af arkitektonisk kvalitet og herfra udvikler sin forhandlingskompetence. Gennem to masterclasses trænes den enkelte i at styre egen kreative vision og forhandle arkitektonisk kvalitet igennem.

3. Strategi og horisontal ledelse
Strategi er et effektivt værktøj til at skabe fælles afklaringer om mål på tværs og tilbyder et sprog, der gør det muligt at tale om arkitektoniske mål og ressourcebehov i tværfaglige sammenhænge. At træne sin evne for strategisk refleksion over projekter kan dermed styrke den enkelte i både at tydeliggøre konsekvenser af forskellige valg og tiltrække følgeskab og ressourcer til arbejdet for den arkitektoniske kvalitet.

4. Kommunikation og tydelighed
Lederens vigtigste værktøj er kommunikation. Enhver arkitekt bør kende forskellige kommunikationsmetoder til at skabe følgeskab til den arkitektoniske kvalitet i samarbejder gennem præsentationer, udviklingsforløb, feedback og påvirkning. At udvikle sin personlige ledelsesbevidsthed vil gøre det enklere at kommunikere og at tydeliggøre sine prioriteter i samarbejder omkring projekter. Hvordan man ønsker at stå frem som repræsentant for sine projekter og tydeligt arbejde for arkitektonisk kvalitet er et personligt valg, som programmet hjælper den enkelte til at tage og giver redskaber til at gennemføre.

På 8 kursusdage og gennem 3 individuelle samtaler med programdesigner og facilitator Thea Mikkelsen hjælpes den enkelte deltager til at gøre brug af forløbets værktøjer, eksperimentere med hvordan resultater nås samt reflektere over eget professionelle ståsted.

Programmet er funderet i vores tids ledelsesteori og metode med inspiration fra regenerativ ledelsesteori og forskning i psykologisk sikkerhed, ledelse i professionelle kreative miljøer, kompleksitetsledelse, forhandlings- og strategimetoder fra internationale business schools samt teorier om personlig gennemslagskraft og overbevisende kommunikation.

Udbytte

 • Forløbet vil hjælpe dig professionelt og personligt med det, der skal til for at lede og opnå følgeskab til arkitektonisk kvalitet i projekter
 • Forløbet giver dig konkrete værktøjer du kan bruge i din daglige praksis
 • Forløbet hjælper dig med den nødvendige personlige refleksion over, hvordan du finder og bevarer dig selv og dit engagement i din professionelle rolle igen og igen
 • Forløbet giver dig et større overblik over de mange forskellige måder man kan tage ledelse på og mulighed for at lære af mødet med kolleger.

Forventning til dig

 • For at få mest muligt ud af forløbet skal du være indstillet på at blive udfordret og reflektere over din egen praksis
 • Du skal være åben for at give af egne erfaringer og lære af andres
 • Du skal være indstillet på et erfaringsbaseret forløb, hvor udbyttet er afhængigt af din egen indsats
 • Du skal være interesseret i at se på, hvordan arkitekter kan udvikle deres rolle i byggeprojekter, så arkitektonisk kvalitet får bedre vilkår
 • Du skal være opmærksom på, at man gennem opbygningen af gode relationer når længere i sin rolle som rådgiver og ønske at udvikle din måde at relatere professionelt til dine samarbejdspartnere, så du opnår relationer, der skaber resultater.

Læringsmetoder på forløbet

 • Teorigennemgange
 • Metodepræsentationer og afprøvning i egen hverdag
 • Diskussion
 • Kollegial sparring
 • Individuel refleksion
 • Coaching
 • Ledelsestest
 • Egne præsentationer

Kort om forløbets opbygning
Forløbet indledes med et individuelt online-interview for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne.

LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder.

Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er Thea Mikkelsen, MA og MSc, innovationskonsulent og erhvervspsykolog.

Kurset har afsæt i en individuel test af den personlige ledelsesprofil (vi anvender testværktøjet Hogan Assessment), og individuelle samtaler med deltagerne før, under og efter forløbet med kursusleder Thea Mikkelsen sikrer den optimale integrering af læringen.

Den samlede kursusrække strækker sig over 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler i løbet af 4 måneder samt et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, du skal tage online som del af kurset. Der afleveres korte skriftlige opgaver efter de enkelte moduler.

Det samlede forløb afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af kursusrækkens emner (maks. 3 sider) og en tilbagemelding på denne.

Holdstørrelsen er begrænset til maks. 18 deltagere (heraf højst 4 deltagere fra samme arbejdsplads).

Undervisningssted
Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K
(Kursets Modul 3 afholdes som internatophold på Sjælland)

Pris
For medlemmer af Arkitektforeningen er kursusafgiften kr. 33.600. For ikke medlemmer koster forløbet kr. 42.200.

Ledelse handler om at skabe tillid“. Læs interviewet med tidligere deltager på LAK, arkitekt MAA Dorte Sibast.

Se også interviewet “Arkitektonisk kvalitet på skemaet” med Carsten Fischer, arkitekt MAA og LAK-deltager.

Undervisningsforløb
Online-interview (Zoom) forud for opstart: Aftales individuelt med den enkelte deltager
Modul 1 – Personlig ledelse og ledelse af professionel kreativitet: 2 dage
Personlig tilbagemelding på lederprofil: 1,5 times individuelle samtaler via Zoom
Modul 2 – Forhandling og faglig integritet: 2 dage
Modul 3 – Strategi og horisontal ledelse: 2 dage (på internat)
Modul 4 – Kommunikation og tydelighed: 2 dage
Online-tilbagemelding på afsluttende opgave (Zoom)

Kommende kursusforløb
Der afholdes et forløb igen med start i september 2024. Se kursusoversigten …
Kurset LAK 2024-2025 er sidste afholdelse af kursusforløbet Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet.

Deltagere med tilstrækkelig anciennitet (min. 10 år fra afgang) og relevant stilling med projektansvar prioriteres.

Information om kursusforløbet

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +