Akademisk Arkitektforening

Legater og FondeArkitektforeningens legater

Søg legat til uddannelse og forskning.

Er du MAA'er og har du et ønske om at videreuddanne dig eller om at udforske et særligt område nøjere, men ikke midler til at gennemføre projektet, kan du søge støtte gennem Arkitektforeningen.

Ansøgningsfrist er den 29. marts 2017 for midler fra Arkitektforeningens legatpulje i 2017.

Legatpuljen er på 100.000,- kr., som er sammensat af midler fra Lemvigh-Müllers Fond, fra Kommunelæge Vilhelm Christian Eilschou Holms Fond og fra Arkitektforeningens bestyrelse.

Legaterne uddeles til MAA'er og primært til studierejseformål, videre- og efteruddannelsesformål for studerende eller allerede færdiguddannede samt videreudvikling af forskningsprojekter eller forberedelse af forskningsprojekter.

Ansøgninger inden for Arkitektforeningens strategiske målsætning ”sammen om arkitekturen” vil blive foretrukket. Tiden er inde til øget samarbejde for at sikre en bæredygtig udvikling af vores samfund, og Arkitektforeningen vil derfor fortsat være engageret i at skabe fællesskaber både nationalt og internationalt i bestræbelsen på at fremme kvaliteten i planlægningen og udformningen af vores omgivelser.

Der kan således søges om midler til deltagelse i den sommerskole om ”resilient cities” for studerende fra 5 arkitektskoler, herunder KADK, som  Arkitektforeningen arrangerer i samarbejde med Imaginations og UIA i forbindelse med den internationale arkitektforenings (UIA) verdenskongres i Seoul i september 2017. 
Læs mere her: http://www.imaginations.dk/#projects 

Nedenstående skema skal anvendes til ansøgning.
Svar kan forventes i uge 21. 

Ansøgningsskema
Download ansøgningsskema her, udfyld og mail det til Annette Blegvad på ab@arkitektforeningen.dk
Er der uddybende CV og begrundelse, vedhæftes det samme mail.

Få info om legater
Meld dig ind i netværksgruppen Legater og Fonde (kun MAA'er, så adgang kræver login), hvor du kan finde en liste over øvrige legater og deres ansøgningsfrister. 
Som medlem af gruppen får du også direkte besked, når der komme nye legater og fondsmuligheder til.

Understøttelsesfondet
Medlemmer af Arkitektforeningen har mulighed for at søge Understøttelsesfondet om legater i henholdsvis maj og november.
Læs mere her


Se her hvem der har modtaget de seneste års legatpuljer fra Arkitektforeningen:

Legater 2016

Legater 2015

Legater 2014

Legater 2013

Legater 2012 

Legater 2011

Legater 2010

Legater 2009 

Legater 2008 

Legater 2007