Akademisk Arkitektforening

Legater 2007

Arkitekt MAA Sofie Willems modtager legat til dækning af deltagelse i Glenn Murcutts Master Class i 2007. Hun er medstifter og partner af Spektrum Arkitekter, en ung tegnestue der kort efter startskuddet i 2006 gjorde sig bemærket ved at modtage førstepræmien i konkurrencen om Esbjerg Strandpromenade. Hun er uddannet cand. ark. fra Instituut Voor Architectuurwetenschappen - Henry Van de Velde i Antwerpen i 2000 med studieophold på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Derudover har arbejdslivet hos bl.a. BOX 25 Arkitekter været suppleret med studieophold i Ghana og Tanzania.

Sofie Willems modtager 25.000 kr. fra AAs bestyrelse og 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fonden.

Fra andre legater og fonde er der sket følgende uddelinger:

Fra Adda og Henning Oppen Strands Hæderslegat modtager arkitekt MAA Kirsten Sander 6000 kr. til medfinansiering af deltagelse i to konferencer om solenergi i forbindelse med forskningsprojektet ’Solenergi og arkitektur på nordlige breddegrader’.

Fra William & Hugo Evers Fond modtager arkitekt MAA David le Roy Eltang 4000 kr. til medfinansiering af studietur eller efteruddannelse.

Fra Lemvigh-Müller Fonden modtager arkitekt MAA Morten Kruse Andersen 25.000 kr. til medfinansiering af masteruddannelse i konfliktmægling ved Københavns Universitet.

Fra Lemvigh-Müller Fonden modtager stud. arch. Peter Neckelmann 5000 kr. til brug for studieophold i New York.

Fra Lemvigh-Müller Fonden modtager BA, stud. arch. Morten Engel 5000 kr. til medfinansiering af forberedelse af afgangsprojekt og studietur til Japan.

Fra Lemvigh-Müller Fonden modtager stud. arch. Line Ryming Kristoffersen 5000 kr. til medfinansiering af afgangsprojekt på Arkitektskolen Aarhus.

Fra Kommunelæge Wilhem Christian Eilschous Legat modtager Landskabsarkitekt MAA Helle Nebelong 15.000 kr. til rejse til teamledelsesmøde i Kuala Lumpur i forbindelse med Nature Action Collaborative for Children, samt udgiften til én uges ophold på Klitgården til færdiggørelse af bog.