Akademisk Arkitektforening

Legater 2008


I 2008 modtog følgende arkitekter/arkitektstuderende legater:

Line Maj Aagreen MAA fik tildelt kr. 25.000 til medfinansiering af deltagelse i Glenn Murcutt Master Class i Sydney, juli 2008

Rie Øhlenschlæger fik 10.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fondens pulje til finansiering af deltagelse i den første nordiske Passivhuskonference i Trondheim den 2.-3. April 2008

Ena Lloret Kristensen fik 50.000 kr. fra Lemvigh-Müller Fondens pulje til medfinansiering af Masterstudiet i arkitektur og byplanlægning på AA School of Architecture i London i 2008.

Line Ryming Kristoffersen fik 10.000 kr. - 4.000 kr. fra William & Hugo Evers Fond og 6.000 kr. fra Strands Hæderslegat – til medfinansiering af en studierejse til Australien for at studere bygningsværker af Glenn Murcutt, Terroir Architects og Sean Godsell.

AA ønsker alle legatmodtagere tillykke!