Akademisk Arkitektforening

KøbenhavnArkitektforeningens lokalafdeling København består af:

Astrid Mody (leder), Ali Arvanaghi, Even Brænne Olstad (stedfortrædende leder), Kirsten Birk Hansen, Laura Wedderkind Bank, Marco Berenthz, Mia Scheel, Thomas Ringhof og Lise Birgens Kristensen (suppl.). Stud.arch. MAA Maja Rosenkvist er desuden ansat som vores prisværdige sekretær.

Studenterrepræsentanter
Kaare Iversen og Nicole Gry Holme.

Derudover er der en række værdsatte og engagerede MAAere, med særlig tilknytning til lokalledelsen.

1E torsdagsholdet

Marco Berenthz, Laura Wedderkind Bank, Eva Bjerring, Hedvig Skjerdingstad, Even Brænne Olstad, Mark Vonsild, Sofie Hviid og Heidi Pedersen.

Andre aktive i lokalledelsen
Helge Sommer, Salma zavari, Oskar Mannov Olesen, Lise Birgens Kristensen og Mai Bogø.

I lokalledelsen København har vi mange forskellige baggrunde og interessefelter, men vi mødes alle om en fælles målsætning. Vi vil sætte aktuelle og nærværende faglige emner til debat, og skabe inspirerende netværksfora for de københavnske arkitekter.

Det gør vi blandt andet gennem følgende arrangementer:

1E torsdag
Arrangementet er lokalafdelingens tilbagevendende faglige og sociale netværksforum. Hver første torsdag i måneden inviterer vi de københavnske arkitekter til debat, hvor 3 oplægsholdere belyser et aktuelt fagligt emne fra forskellige vinkler.

Nytårskur og Årets Arne
Sidst i januar holder vi nytårskur med champagne og prisuddelinger. Vi uddeler Årets store og lille Arne for at hædre det forgangne års Københavnske arkitekturprojekter.

Forskning+Praksis
Her inviterer vi medlemmerne ud på tegnestuerne, for at undersøge og debattere, hvordan man bruger forskning i praksis og praksis i forskningen i arkitektfaget.

Værksbesøg
Vi åbner dørene til særlige modernistiske boliger i Københavnsområdet, inspireret af Michael Sharidans bog “Mesterværker”.

Pavillonkonkurrence
Sammen med Arkiektforeningen, inviterer vi alle MAA'er til at deltage I en åben arkitektkonkurrence, for at sætte forkus på æstetik, rumlighed og konstruktion i midlertidig og eksperimenterende arkitektur. 

Byggepladsbesøg
Vi tager hjelme og sikkerhedssko på, og inviterer ud på byggepladsen for at høre arkitekten fortælle om realiseringsprocessen.

Årsmødet og Årets Arner 
Alle medlemmerne inviteres til den årlige beretning om Hovedforeningen og lokalledelsens arbejde. Dette efterfølges af oplæg fra vinderne af Årets Arner.

Sommerfest og uddeling af Bachelor legat
Et netværksarrangement til at starte sommeren på med festtaler fra faget, der bringer focus på linket mellem skolen og praksis.   

Følg med i Arkitektforeningen Københavns kommende arrangementer