Akademisk Arkitektforening

Arne HøiCenterleder for Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Lyngby.

Dansk studieleder i NORDMAK – Nordisk Master i Arkitektoniske Kulturarv.

Uddannelse: Afgang 1990 fra Arkitektskolen Aarhus, adf. for Restaurering, By- og Bygningspleje.
Bopæl: en af de arbejderboliger, som i sin tid blev opført i forbindelse med den gamle knivfabrik i Raadvad, hvor Center for Bygningsbevaring og en række restaureringsværksteder i dag har til huse.

Hvorfor blev du arkitekt?
En væsentlig grund var, at jeg var tiltrukket af et fag, der ikke havde nogle færdige løsning –  og hvor man arbejdede projektorienteret (som det hed i 80´erne). Da jeg samtidig havde en stor interesse for arkitekturhistorie, var det naturligt for mig at vælge Århus-skolens restaureringsafdeling, der gav mulighed for at arbejde med formgivning og til at forstå eksisterende sammenhænge. Det er i høj grad det sidste, som har interesseret mig og som jeg har arbejdet med i mine ansættelser på Arkitektskolen Aarhus, hos  Kulturarvsstyrelsen og i Raadvad.

I mit daglige arbejde har jeg det faglige, strategiske og økonomiske ansvar for Center for Bygningsbevaringt, der arbejder med forskning, formidling, kurser samt rådgivning og projekter inden for den byggede kulturarv. Ud over det ledelsesmæssige ansvar har mine egne opgaver i Centeret særligt fokus på værdisætning, bygnings- og landskabsanalyse som grundlag for projekter samt for udvikling af strategier for bevaring og fornyelse.

Hvad karakteriserer din karriere?
I mit faglige forløb har jeg har haft fokus på arbejdet med den byggede kulturarv i forskellige skalatrin og på restaureringsfagets teori og praksis. Udover mine egne opgaver har jeg arbejdet med undervisning, formidling og publikationer.

Jeg har gennem årene haft tilknytning til både Arkitektskolen Aarhus og Center for Bygningsbevaring i Raadvad og har derigennem haft mulighed for at planlægge/deltage i en række spændende kurser indenfor mit fagområde. Gennem de seneste år har vi sammen med Arkitektforeningen og Kulturarvsstyrelsen udbudt et etårigt forløb for rådgivere og arkitekter ”Bygningsbevaring – teori og praksis”. Forløbet er under stadig udvikling og mange af underviserne fra tegnestuerne og kulturarvsstyrelsen bruger aktuelle restaureringssager, så jeg har rig lejlighed til efteruddannelse.

Hvad er dine fremtidsvisioner? 
Vi genstartede Raadvad-Centeret som Center for Bygningsbevaring for 5 år siden, efter at Centeret havde mistet sit statstilskud. Vi har siden haft fuld fokus på at videreføre vores bærende aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. Det er en spændende proces, der stadig er i fuld gang, og der er udfordringer nok til de næste mange år. I løbet af de næste par år skulle vi gerne udvide vores aktiviteter og ansætte nye yngre kræfter, der gerne vil være med til at videreudvikle centeret.

Som studieleder på den nordiske master får jeg for øjeblikket stimuleret mine behov for efteruddannelse og faglig udvikling. På længere sigt arbejder jeg med at få tid og råd til en periode med mulighed for fuld fordybelse og refleksion over nogle af de faglige problemstillinger, jeg har arbejdet med i de seneste år.

Hvorfor er du medlem af Akademisk Arkitektforening?
Jeg synes, det er en stor styrke for vores fag, at vi har en forening, der gennem tidsskrifter, kurser, debat og andre aktiviteter sætter fokus på arkitekturen, og det er helt naturligt for mig at være medlem. Som konsulent og praktiserende arkitekt bruger jeg også mit MAA. Men jeg har dog aldrig engageret mig aktivt i foreningsarbejdet og bruger foreningen med vekslende engagement.