Akademisk Arkitektforening

Dorte SibastAnsat i Arkitektfirmaet C.F. Møller, Århus


Uddannelse: Afgang år 2000 fra Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolen i Ferrara, Italien: 1997-1998
Alder: født 1972
Bopæl: Århus

Hvorfor blev du arkitekt?
Jeg havde lyst til at arbejde med formgivning. At være med til at udforme det miljø, vi lever i, og skabe rum der udfordre og beriger.

Jeg overvejede egentlig også at læse noget samfundsfagligt, men havde arkitektfaget som førsteprioritet.
I virkeligheden så er det jo endt med, at jeg også beskæftiger mig med rigtig mange samfundsmæssige aspekter. Det kreative fokus alene, bære jo ikke projekterne fra skitse til realisering. 
 
Hvad arbejder du med?
I mit nuværende job i Arkitektfirmaet C.F. Møller arbejder jeg både med konceptudvikling, skitsering og projektering i en skala fra 3500 m2 til 240.000m2, og jeg er netop begyndt på et konkurrenceprojekt efter en opgave med bygherrerådgivning.

Jeg er i berøring med mange skalatrin, og ser det som min væsentligste opgave at kunne fastholde projekternes arkitektoniske hovedide, så der er en rød tråd gennem hele projektet.

Hvad er dine specialer?
Mit speciale er bygningsarkitektur, men jeg søger at arbejde så bredt fagligt som muligt. Jeg mener det er vigtig at være i berøring med mange aspekter af byggeriet, for at havde det bedst mulige grundlag at skabe den gode arkitektur ud fra. Det giver også et bedre udgangspunkt for den nødvendige dialog med byggeriets andre aktører, som bl.a. fordres af den integrerede design proces.

Hvad karakteriserer din karriere?
Siden jeg blev færdiguddannet, har jeg hovedsageligt haft ansættelse i et stort arkitektfirma og arbejdet med større byggesager. I privat regi har jeg dog altid lavet mindre skitseprojekter –  især sommerhuse og en-families boliger. For mig er det en god måde at fastholde følingen med den lille skala på.

Hvordan har du efteruddannet dig?
Jeg har efteruddannet mig, når jeg har haft behovet og lysten til mere viden omkring et aktuelt emne –  men også for at kunne debatterer det i et større fagligt forum.
Der går meget tid, økonomi og gode intentioner til spilde, hvis samarbejdet mellem fagspecialer ikke fungerer. Med en frugtbar proces og den rigtige videndeling kommer man længst med projekterne, så for at styrke mine kompetencer i den sammenhæng, har jeg bl.a. deltaget på Arkitektforeningens kursus, Arkitekten som procesleder.

Jeg deltager også i efteruddannelse som udbydes af andre kursusudbydere. Sidste sommer var jeg på arkitekten Glenn Murcutts Master Class, Environment and Sustainability i Australien. Personligt havde jeg brug for den faglige udfordring, og samtidig havde jeg behov for at vide mere og få lidt andre perspektiver på Master Classens højaktuelle emne.

Min næste efteruddannelse er ikke et kursus i Arkitektforeningen, men på Journalisthøjskolen i Århus. De gode ideer skal formidles rigtig for at kunne blive til noget. Samtidig er der så mange forskellige aktører involveret i projekterne, at klar og præcis kommunikation både internt og eksternt er bydende nødvendig.

Hvad er dine fremtidsvisioner?
Jeg vil gerne bidrage yderligere til den arkitektfaglige debat og fremme den arkitektoniske kvalitet, både via arkitektforeningen, men ikke mindst gennem mit arbejde som arkitekt. Om jeg kan gøre det bedst muligt som ansat på en tegnestue eller som selvstændig – det må tiden vise.

Hvor er du om 5 år?
Femårsplaner har jeg det lidt vanskeligt med. Jeg sætter mig mål for at flytte mig fagligt og personligt, og ikke for at nå en bestemt stillingsbetegnelse inden for en årrække.
Det er vigtigt for mig at kunne binde viden op på praksis, så hvis muligheden byder sig i praksis, er Arkitektforeningens efteruddannelse LKVV (Ledelse i kreative vidensvirksomheder) et rigtig interessant tilbud, jeg godt kunne tænke mig at benytte mig af i fremtiden.

Hvorfor er du medlem af Akademisk Arkitektforening?
Akademisk Arkitektforening er en standsforening, der kun bliver så god, som vi selv gør den til. Jeg var så heldig at blive valgt ind i Arkitektforeningens lokalledelse i Østjylland i 2009, og håber derigennem at kunne være med til at gøre en forskel.

Jeg mener, det er alt afgørende for udviklingen af vores fag at formidle, hvad arkitekter og arkitektur står for, så vi kan påvirke beslutningstagerne i den rigtige retning. Det er vigtigt at skabe fagligt vedkommende kritisk debat, også internt i vores faglige miljø. Den danske arkitektverden er ikke særlig stor, og vi har brug for nye indgangsvinkler, så vi ikke stagnerer.