Akademisk Arkitektforening

Klaus TroldborgGeneral manager for Henning Larsen Architects Levant filial, Damaskus.


Uddannelse: Afgang 1991 fra Kunstakademiets Arkitektskole
Født: 1964
Bopæl: Damaskus, Syrien

Hvorfor blev du arkitekt?
Mine forestillinger om arkitektfaget var ved mit valg af studie noget abstrakte, og jeg vekslede mellem at tro,  at jeg skulle specialisere mig inden for planlægning og design. Men i løbet af studiets første år fandt jeg ud af, at det var kerneområdet bygningskunsten, der for alvor appellerede til mig.

Hvad karakteriserer din karriere?
Jeg blev færdig uddannet til massiv arbejdsløshed i starten af 90’erne, og derfor tog jeg som mange andre til Berlin for at arbejde. De internationale erfaringer, jeg gjorde mig, og de sprogkundskaber, jeg tilegnede mig i den forbindelse, har i høj grad præget mit videre forløb.
Jeg har ved siden af det praktiske arbejde haft en interesse for arkitekturhistorie og teori; dette har blandt andet udmøntet sig i et længere studie i USA af Louis Kahns arbejder. Studiet blev fulgt op af artikler i tidsskrifter og forelæsningsaktiviteter, ligesom det i en kortere periode resulterede i undervisningsstilling på Akademiet.
Derudover har jeg løbende taget kortere kurser primært med fokus på ledelse.

Hvilke fremtidsvisioner har du?
Jeg er først og fremmest glad for det, jeg laver, og jeg føler, at jeg løbende bliver fagligt udfordret og udvikler mine kompetencer. Det er kun få måneder siden, jeg rykkede teltpælene op for at slytte til Damaskus i Syrien, hvor jeg leder Henning Larsens Levant afdeling, så der har jeg tænkt mig at blive foreløbig. Jeg tror og håber, at der om 5 år også vil være stimulerende og udfordrende projekter, der skal håndteres – og hvem ved hvor? Lige nu er det primært i Mellemøsten, men om 5 år er det måske Østen eller Sydamerika – med nye rammebetingelser og kulturelle udfordringer.

Jeg vil gerne tage en længerevarende lederuddannelse –  det kunne være i Arkitektforeningens regi, men det kunne også være uden for fagets vante rammer.

Hvorfor er du medlem af Akademisk Arkitektforening?
Min tilknytning til Arkitektforeningen har været meget varierende –  fra på et tidspunkt at være meget aktiv og bl.a. medlem af Repræsentantskabet  til nu at være et udpræget passivt medlem. Trods passiviteten synes jeg, det er vigtigt, at vi har Arkitektforeningen både som et forum for arkitekter, hvor interne debatter kan tages –  og eksternt som et talerør for standen, der ikke er bundet op på andre interesser end det rent arkitektfaglige.