Akademisk Arkitektforening

Lone FeiferStrategisk Projektchef i Velux Group, Hørsholm

Masterstuderende på Arkitektskolen Aarhus

Uddannelse: Afgang i 1993 fra Kunstakademiets Arkitektskole, København
Født: 1963
Bopæl: Gentofte

Hvorfor blev du arkitekt?
Jeg blev arkitekt af lyst. Lyst til at arbejde med forandringsprocesser – og i samarbejde med andre at påvirke, forbedre og udvikle de fysiske omgivelser, som udgør rammerne for vores daglige tilværelse. Jeg havde seks gode år på tegnestuer, hvor jeg stiftede bekendtskab med fagets discipliner fra skitser til byggeledelse, og derefter søgte jeg ind i Velux for at arbejde bredt med arkitektfaget i en stor international virksomhed.

Hvad karakteriserer din karriere?
Udvikling! Konstant udfordring og udviking, i det daglige arbejde i driften, i projekter, i visioner. I løbet af årene har jeg suppleret min arkitektfaglighed med ledelse – personale, strategisk og projekt. . De senere år har jeg specialiseret mig inden for ledelse af processer i og med bæredygtigt byggeri og går lige nu  på masteruddannelsen MEGA (Master in Energy and Green Architecture) på Arkitektskolen Aarhus /Tsinghua Universitet i Beijing.

Hvad er dine fremtidsvisioner?
Som arkitekt kan og skal vi gøre en forskel ved at tage ansvar for en positiv udvikling i et kreativt og udfordrende samarbejde. Arkitektfagligheden inden for bæredygtigt byggeri er på samme tid ny og gammel; byggeri står for 40 % af energiforbruget, og vi har som arkitekter en unik mulighed for at gå ind og tage et ansvar for bud på problemløsning i form af procesledelse og værdiskabelse. Vi skal turde tage dialogen, være med til at sætte dagsordenen, og sætte nogle synlige hjørneflag for vores faglighed.

Hvorfor er du medlem af Akademisk Arkitektforening?
Foreningen er vores faglige fællesnævner. Jeg bruger aktivt forskellige netværk, og ser i øvrigt vores forening som den mulighed, vi har for at positionere og forny arkitektstanden. Ligesom jurister ikke alle arbejder som advokater, og ikke alle læger er privat praktiserende, er der perspektiv i, at arkitekter bidrager med deres fagkompetencer uden for det traditionelle tegnestuejob. Her er foreningen central og vigtig i forhold til at bibringe sig selv og omverdenen en større forståelse for, hvad en arkitekt - også - kan.  Derudover sætter jeg stor pris på vores fagblade - især efter den nyeste update af Arkitekten.