Akademisk Arkitektforening

Organisationen

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af i alt 52 medlemmer.
Repræsentantskabet behandler årligt indkomne forslag fra både bestyrelse og medlemmer og fastlægger retningslinierne for det næste år.

Formand
Arkitekt MAA Natalie Mossin er formand for Arkitektforeningen.

Bestyrelse
I Arkitektforeningens bestyrelse sidder 8 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen implementerer repræsentantskabets beslutninger.

Forretningsudvalg
Arkitektforeningens forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og direktør. Forretningsudvalget mødes en gang om måneden. På møderne forberedes bestyrelsesmøder og der orienteres om sekretariatets løbende arbejde. Forretningsudvalget følger op på bestyrelsens beslutninger.

Lokalafdelinger
Arkitektforeningen består af 7 lokalafdelinger. Afdelingerne har et aftalt budget og sammensætter selv programmer for medlemsaktiviteter som foredrag, debatarrangementer, klubaftener, studierejser etc.
Lokalafdelingerne arbejder meget forskelligt og selvstændigt inden for de aftalte økonomiske rammer og lederne afholder et årligt møde med bestyrelsen. Arbejdet i lokalafdelingerne varetages af frivillige.

Sekretariat
Foreningens sekretariat består af ca. 20 medarbejdere og ledes af direktør, arkitekt MAA Jesper Pagh. I sekretariatet er der en kommunikationsafdeling, et politik&analyse afdeling og to forretningsområder: Konkurrencer som udbyder konkurrenceteknisk bistand, og Efteruddannelse som udbyder kompetenceudvikling til Arkitektforeningens medlemmer. Sekretariatet udmønter de politiske beslutninger og driver de vedtagne forretningsområder.