Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens bestyrelse


Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og seks bestyrelsesmedlemmer og deres opgave er at lede og koordinere Arkitektforeningens virksomhed inden for de rammer, som repræsentantskabet sætter.

Bestyrelsesmedlemmerne i Arkitektforeningen er:Natalie Mossin (formand) 2014-2018Andreas Lykke-Olesen 2013-2017Bente Melgaard 2013-2017Johanne Lundager 2013-2017Peter Thorsen (næstformand) 2015-2019 Camilla Richter-Friis van Deurs 2015-2019Rie Øhlenschlæger 2015-2019Marco Berenthz 2016-2017 
 

 

Fotos: Nana Reimers