Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens bestyrelseBestyrelsen består af en formand, en næstformand og seks bestyrelsesmedlemmer og deres opgave er at lede og koordinere Arkitektforeningens virksomhed inden for de rammer, som repræsentantskabet sætter.
Natalie Mossin (formand) 2014-2018 
Peter Thorsen (næstformand) 2015-2019 
Rie Øhlenschlæger 2015-2019
Camilla Richter-Friis van Deurs 2015-2019
Johanne Lundager 2017-2021 
Kristine Leth Juul 2017-2021
Lone Feifer 2017-2021


Marco Berenthz 2017-2021

Fotos: Nana Reimers