Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og seks bestyrelsesmedlemmer og deres opgave er at lede og koordinere Arkitektforeningens virksomhed inden for de rammer, som repræsentantskabet sætter.

Bestyrelsesmedlemmerne i Arkitektforeningen er:Natalie Mossin (formand) 2014-2018

Johanne Lundager 2013-2017Peter Thorsen (næstformand) 2015-2019 Camilla Richter-Friis van Deurs 2015-2019Rie Øhlenschlæger 2015-2019Marco Berenthz 2017-2021

Lone Feifer 2017-2021

Kristine Leth Juel 2017-2021

Fotos: Nana Reimers