Akademisk Arkitektforening

ÅLBORG: JOMFRU ANE PARK


foto: Helene Høyer Mikkelsen

Om Jomfru Ane Parken

Aalborg Havnefront gennemgår en større omdannelse, der sammenknytter Aalborg Middelalderby med Limfjorden. Jomfru Ane Parken spiller en vigtig rolle i denne omdannelse, og parken giver med sin levende udformning Aalborg by en oase med udfoldelsesmuligheder, og de bløde trafikanter får gode vilkår for færdsel.
I Jomfru Ane Parken er der mulighed for at slentre, løbe og cykle på havnepromenaden, opholde sig på nedsænkede terrasser og i den grønne sansehave, eller dyrke mange former for boldspil på aktivitetsarealet. Til næste år bliver der også mulighed for at tage sig et koldt eller varmt fjordbad ved det nye havnebad. Mangfoldigheden af aktiviteter er attraktivt for en bred målgruppe; både unge, børnefamilier og ældre kan lide at opholde sig i parken. 
De rå materialer – asfalt, cortenstål, beton og træ – giver historiske mindelser om det tidligere havnemiljø, og den forbipasserende et flot skue af planter, materialer og lys. Lyssætningen, der både oplyser promenaden og haverne giver en tryg, men varieret rummelig oplevelse, hvor intensitet og farve skifter, alt afhængig af funktion. Det grøn-ne giver et dejligt pusterum - og noget kønt at kigge på og dufte til.
Inspirationen til design af inventar og belægninger er hentet i Sydeuropa og Sydameri-ka, men er passet flot ind i en lokal sammenhæng, hvor der er taget hensyn til et koldere klima og andre byggetraditioner.

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg præmierede i 2010 Jomfru Ane Park for et varieret oplevelsestilskud til byen, hvor der er opnået en fin balance mellem læ og nærhed til fjorden.

Kilde: aalborgkommune.dk