Akademisk Arkitektforening

SekretariatArkitektforeningens sekretariat holder til i Arkitektforeningens hovedkontor, Åbenrå 34 i København.

Hver dag fyldes huset med kursister, samarbejdspartnere og besøgende.
Vi afholder årligt ca. 50 kurser samt en masse foredrag, debatmøder og udstillinger.

Du er altid meget velkommen til at komme forbi og læse i aviserne, arkitektur- og designmagasinerne.

Medarbejdere i Arkitektforeningens sekretariat:

DIREKTION 
Strategi og personaleledelse, internationalt arbejde, servicering af bestyrelse, repræsentantskab og lokalafdelinger, politisk interessevaretagelse, legater, udpegninger

Jesper Pagh, direktør
Annette Blegvad, vicedirektør


DIREKTIONSSEKRETARIAT
Politisk overvågning og analyse, høringssvar og politiske samarbejdsprojekter, debatarrangementer og -indlæg, folkemøde 

Lise Antonsen, koordinator (Understøttelsesfondet)
Martin Yhlén, politisk konsulent 
Christian Willer, politisk konsulent 


MEDLEMSSKAB, FAGLIGHED OG KOMPETENCER
Medlemskab, efter- og videreuddannelse samt faglig udvikling, medlemskampagner, rekruttering og fastholdelse, medlemstilbud, karriererådgivning og mentorordning   
Website og digital udvikling, lokalafdelinger og digitale netværk
Rets- og Responsumudvalget

Lena McNair, medlemschef, arkitekt MAA (Optagelses- og Kvalifikationsnævnet)
Charlotte Gade, projektleder
Charlotte Langen, projektleder
Jakob Brøndsted, projektleder, arkitekt MAA (+2)
Bodil Krohn Hansen, projektleder (Rets- og Responsumudvalget)


KONKURRENCER, RÅDGIVNING, FAGETS KULTUR OG VILKÅR
Rådgivning om arkitektkonkurrencer, bygherrerådgivning i forhold til udbuds- og konkurrenceformer
Udpegning af fagdommere, e
valuering, analyse, debat og formidling om konkurrencer
Konkurrenceudvalg

Signe Sloth Hansen, projektchef (Konkurrenceudvalg)
Dorte Sibast, projektleder, arkitekt MAA
Anita Færk
, projektleder 


KOMMUNIKATION
Presse, kommunikationsstrategi, website og sociale medier
Nyhedsbreve, tryksager og intern kommunikation.

Eva Ørum, kommunikationschef
Dorte Maria Vestergaard, projektleder, arkitekt MAA
Esméralda Rotne, grafiker
Frederik Drejer, studentermedhjælper


SALG OG MARKEDSFØRING

Salg og distribution af tilbud på webshoppen, medlemstilbud 

Susanne Gregersen, kommerciel chef


ADMINISTRATION
Administration af medlemsskaber, kontingent, bogholderi, udlejning af ferieboliger
APA

Henrik Dreiager, regnskabschef
Helle Egsgaard Waaben, bogholder
Susanne Steinhauer Telén, regnskabsmedarbejder


HUSET
Reception, lokaleudlejning, udstillinger, teknik og AV, forplejning ved kurser og seminarer
Seniorgruppen

Hanne Vestergaard, konferencer (Seniorgruppen)
Jesper Guldhammer, facility manager, IT
Ida Andrea Plauborg Lorentzen, receptionist


REDAKTION
Produktion og udgivelse af fagbladet Arkitekten, arkitekten.dk samt tidsskriftet Byg

Martin Keiding, chefredaktør, arkitekt MAA
Anne Pind, redaktør, arkitekt MAA
Marie Sofie Larsen, redaktør, arkitekt MAA
Adrian Täckman, grafisk designer, arkitekt MAA
Tobias Moe Hoffmeyer, projektleder, journalist
Marie Christine Skammelsen, redaktionssekretær


STUDERENDE
Arkitektforeningens ambassadører på arkitektskolen i Aarhus og i København


Foto: Åbenrå 34, Jens Markus Lindhe