Hedehusene: Nærheden – fremtidens forstad

Nærheden – fremtidens forstad vest for København byder velkommen til besøgende, der er nysgerrige på, hvordan fællesskab og stedsans kan opleves i bydelen.

Tidspunkt:

03.10.2022 kl. 16.00-18.00

Sted:

Mødestedet: Kvarterhuset, Urtehaven 4 i Nærheden, Hedehusene

Arrangeret af:

NærHeden P/S

Stedsans i Nærheden

Planlægningen og udviklingen af Nærheden har i høj grad taget afsæt i stedets historie og omgivelser. Områdets eksisterende natur er integreret i byrummet og danner i dag et attraktivt grønt frirum og mødested for byens beboere. Vejnavne, kvarterpladser og materialer er medfortællere af byens industrihistorie og naboskabet til naturen.

Nærheden til fællesskab og en nem hverdag har været et hovedfokus i byens udvikling. Kvarterpladser, byhave, fælleshus og gårdrum er indrettet til at møde byens beboere. Beboerne har bidraget med ideer til indretningen, og byens rum spejler dermed også de mennesker, som i dag bor i bydelen og bruger byen.

Og byens liv er under udvikling. Nye fællesskaber, aktiviteter og møder opstår og påvirker byrummet. Dermed skabes en ny fortælling og oplevelse af livet i Nærheden. Stedsans er dermed en dynamisk størrelse, der udfolder sig over tid og er med til at give stedet sin særlige identitet.

Program

Kl. 16.00: Vi mødes ved Kvarterhuset, Urtehaven 4 i Nærheden. Her vil direktør Ole Møller og chefkonsulent Linda Sønderskov fra NærHeden P/S kort fortælle om udviklingen af Nærheden og vise rundt i huset.

Kl.16.15: Vi besøger byhaven i Nærheden, et grønt byrum med køkkenfacilitet og mulighed for lån af plantebed.

Kl.16:30: Vi går gennem det grønne byrum Loopet og kigger på, hvordan det grønne byrum udgør en forbindelse såvel som ramme for ophold og leg.

Kl.16.45 Vi besøger bebyggelsen Plushusene, som har indrettet sine gårdrum og beboerlokale til fællesskabende aktivitet.

Kl. 17.00: Vi samles på den lille kvarterplads, Hartmanns plads, og hører om historien bag navnet.

Kl. 17.30: Kaffe hos Café Moems ved stationen i Hedehusene samt spørgsmål.

Kl. 18.00: Tak for i dag.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +