Varde: Uddelingen af Bevaringsprisen 2022

Alle interesserede indbydes hermed til et arrangement omkring uddelingen af Bevaringsprisen 2022.

Hovborgvej 99

Tidspunkt:

30.09.2022 kl. 14.00

Sted:

Stuehuset, Hovborgvej 99, V. Starup. Hesselhogård

Arrangeret af:

Varde Kommune og Bevaringsforeningen

Bevaringspris til restaureret stuehus i vestjysk stil

På Arkitekturens Dag uddeler Varde Kommue årets bevaringspris.

Stuehus i vestjysk stil opført 1872. Oprindeligt gik vejen gennem gårdspladsen på stuehusets nordside. Dette ændredes efter staldens tilføjelse i 1913 i tidstypisk stil med kampestensmurværk nederst og kalket murværk med trempelkonstruktion og tag beklædt med pandeplader. Stuehusets murværk af vestjysk type med blødstrøgne røde teglsten og kalkede gesimser og sålbænke. Den fremhævede sokkel fremstår nu med pudset overflade. Stråtag med halvvalme og 3 skorstenspiber i kip.

På hovedfacaden mod nord er der to sæt fløjdøre flankeret af fine kalkede lisener og herimellem en trekantfronton med et ruderformet småsprosset vindue til tagrummet. Hoveddørene er udført med hvidmalet snitværk foran ovenvindue og i øvrigt malet vogngrøn. Fyldingspartierne øverst er her valgt udført som enkeltglas ruder. De nyeste vinduer er alle udført koblede med enkeltglas og kitfals, hvorimod de lidt ældre er udført med termoruder og snydesprosser.

Ejendommen er blevet kraftigt ombygget og grundigt istandsat og der arbejdes nu med at færdiggøre pigstensbrolægninger m.m. I forbindelse med arbejderne er der truffet nogle valg om delvis rekonstruktion og tilpasninger. Facaderne er blevet grundigt afdækket for flere lag overfladebehandling og der er udført en del ommuringer med et godt blik for detaljen og en fuldstændig omfugning.

På gårdsiden er trekantfrontonen rekonstrueret med anvendelse af det istandsatte diagonalvindue fundet på loftet. På sydsiden er havefacaden blevet ført igennem i fuld længde så staldens gavl ikke længere er ført igennem mod havesiden. Dermed er der udført en overgang mellem de to bygningstyper lige på hjørnet og en ny vestvendt gavl på stuehuset tilpasset staldens facadekarakter.

Bevaringsprisen gives for den grundige istandsættelse hvor der er udvist stor omhu og opmærksomhed omkring detaljer og materialekarakter og hermed sikre bygningens funktion og bevaringsværdier i endnu nogle generationer.

Program

Prisuddeling af årets Bevaringspris.

Efter uddelingen er Varde Kommune vært ved en kop kaffe med kage ca. kl.15,00 og arkitekt MAA Anker Ravn Knudsen vil gennemgå de indstillede/besigtigede ejendomme – især den præmierede ejendom.

Alle er velkomne.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +