Akademisk Arkitektforening

10 gode råd om solcelleanlæg til dig, der vil passe på dit husOvervejer du som tusindvis af andre danskere at installere et solcelleanlæg? Så er der nogle ting du skal huske. Ellers risikerer du at skæmme dit hus og i værste fald ødelægge arkitekturen.


To arkitekter MAA og specialister på solcelleområdet; Ellen Kathrine Hansen, rådgiver, ekstern lektor på AAU-Cph og DTU og Arkitektforeningens repræsentant i Solar City Copenhagens bestyrelse og leder af Solar City Copenhagen Karin Kappel giver her deres 10 bedste råd.
 
1. Tag hensyn til arkitekturen! Et solcelleanlæg er et dominerende element at tilføre en bygning, derfor er det vigtigt, at anlægget ud over optimal solorientering også vurderes som en integreret del af husets arkitektur. Start derfor med at vurdere om et solcelleanlæg overhovedet kan passe til husets stil, og om der er flader, der er egnede både teknisk og æstetisk. Anlægget skal placeres, så det harmonerer med bygningen som en integreret helhed; fungerer det bedst på tag, facade, eller andre steder på bygningen? Eller kan anlægget placeres fritstående i haven - måske på en sydvendt skråning? Ikke alle bygninger er arkitektonisk egnede til solceller, og her kan anlægget i stedet sættes op på sidebygninger, garager, som glasoverdækning, eller andet.
 
2. Der er der stor forskel på, hvordan anlæggene fremstår. Vurder hele anlægget og se på, hvordan paneler, rammer og montageskinner ser ud. Overvej solcellepaneler, der bliver så ensfarvede som muligt, dvs. hvor både solceller, strips, baggrund, rammer, har samme farve. Paneler med mørke rammer eller uden rammer harmonerer ofte bedre med bygningen. 

3. Et solcelleanlæg integreres ofte bedst ved at bygge det ned i taget. Overvej derfor, om taget alligevel skal skiftes, så solcellerne kan udgøre noget af tagbeklædningen og derved blive en integreret del af bygningen.

4. Orientering er vigtigt; det er ikke ligegyldigt, hvor anlægget sættes op. Det virker bedst mod syd, alternativt sydvest eller sydøst med en hældning på 30-45 grader.

5. Hold øje med skyggegivende elementer såsom træer, naboejendomme, antenner og kviste. Disse kan nedsætte anlæggets ydelse.
 
6. Sæt dig ind i, om der er kommunale retningslinjer, lokalplan eller bevaringsværdige bestemmelser, etc. og få styr på, hvad du kan få tilladelse til, inden anlægget er sat op.

7. Hvordan er din bygnings konstruktion? Kan det eksisterende tag eller bygning overhovedet bære et solenergianlæg?

8. Kend dit forbrug; hvor stort et anlæg er der behov for i forhold til det aktuelle forbrug? Og hvor stort skal anlægget være? Skal hele behovet dækkes, eller kun en del af det?

9. Økonomi: Hvad vil du investere, og hvordan ser økonomien ud på længere sigt?

10. Vælg den bedste løsning – også arkitektonisk! Et solcelleanlæg holder i mange år, så det er vigtigt, der vælges en god løsning fra starten, så man ikke risikerer at ende med nogle dårlige valg, der måske trækker huset værdi ned.

Jane Sandberg, direktør i Arkitektforeningen siger:
”Hvis udbredelsen af solceller fortsætter i samme takt, som vi har set indtil nu i 2012, står vi over for en markant ændring af den danske bygningsmasses arkitektoniske udtryk. Derfor bør vi stoppe op et øjeblik og tænke os grundigt om.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Arkitektforeningen bakker op om udbredelsen af energirigtige løsninger i bygningsmassen, herunder solceller. Men dette skal gøres samtidig med, at den danske bygningskultur – fra parcelhuse til bevaringsværdige bygninger og landbrugsejendomme – ikke skæmmes.

En måde at imødegå problemet er, at kommunerne grundigt overvejer, hvordan de vil håndtere den eksplosive vækst af solcellepaneler. Det kunne med fordel ske i en arkitekturpolitik, gennem de kommunale retningslinjer eller som en del af deres planstrategi”.


Fakta
Ultimo 2010 var der ca. 750 solcelleanlæg i Danmark og ved udgangen af august 2012 var der i følge Dansk Energi installeret ca. 22.000 anlæg. Det vil sige, at markedet i øjeblikket fordobles hver 3 måned.

Se Ellen Kathrine Hansen fortælle om solenergi, arkitektoniske potentialer og Active House i Danskernes Akademi på DR

Læs mere om Solar City Copenhagen

 

Foto: Fra Lehrter Bahnhof - Solar City CopenhagenKommentarer

Kommentatorens hjemmeside Julie Wissing Friis
tir, 02/10/2012 - 16:52

Jeg kan kun være enig i betragtningerne vedr. solceller og arkitektur. I Silkeborg Kommune har vi i det små lavet et særskilt punkt vedr. solenergi på vores hjemmeside med beskrivelse af, hvornår man skal søge om tilladelse, forslag til hensigtsmæssig placering ( bl.a. Med fotos) samt problematikken omkring blændingsgener.
Udfordringen er dog, at det er høflige henstillinger. Evt lokalplan regulerer nyt byggeri, hvor det er muligt at integrere fra starten, men langt de fleste ansøgninger kommer fra folk med bygninger af ældre dato. Vi har en udfordring! Selv om det bliver gjort efter vores anvisninger bliver det ikke kønt.
Vh Julie W Friis arkitekt og planlægger i Silkeborg