Akademisk Arkitektforening

125 mio. til innovative sygehusløsninger


Fornyelsesfonden investerer nu sammen med regionerne 125 mio. kr. i nye innovative sygehusløsninger.

Midlerne skal bidrage til at realisere vækstpotentialet i de kommende års sygehusinvesteringer, lyder det i en pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet den 9. december.

Projekterne omfatter bl.a. udvikling af et avanceret stetoskop, der kan anvendes til tidligere og bedre diagnosticering af patienter med mulig kranspulsåreforsnævring og udstyr til bedre og mere effektiv strålebehandling af prostatacancer.

"Vi foretager netop nu betydelige investeringer i en moderne sygehusstruktur. Det skal vi udnytte til at skabe vækst. Derfor er det positivt, at Fornyelsesfonden netop har støttet seks virksomheder med lovende sygehusprojekter for i alt godt 25 mio. kr. I den kommende tid vil vi sætte yderligere skub på området. Jeg er derfor glad for, at Fornyelsesfonden og regionerne i et partnerskab afsætter yderligere 100 mio. kr. til at udvikle nye løsninger, som kan eksporteres og dermed være med til at skabe øget vækst i Danmark. Det kan fx være bedre operationsudstyr, nyt telemedicinsk udstyr og effektiv sygehuslogistik," siger Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

Samtidig er Fornyelsesfonden sammen med regionerne blevet enige om at afsætte yderligere 100 mio. kr. til et Sygehuspartnerskab, som skal sætte yderligere skub på udviklingen af nye sygehusløsninger. Partnerskabet skal støtte udviklingen af innovative sygehusprodukter og -services på indsatsområder, hvor der er særlig behov for og efterspørgsel efter nye løsninger.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside

 

Kommentarer