Akademisk Arkitektforening

2000 breve om arkitekturpolitikArkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund og kommunale arkitekturpolitikker er vejen frem for at sikre vækst og velfærd lokalt. Det var et af de centrale budskaber i Arkitektforenings lobbyarbejde frem mod kommunalvalget. 


Direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg siger:
”Arkitektforeningen sendte inden valgkampen et brev til flere end 2000 lokale politikere med forslag til, hvordan de kunne bruge arkitektur aktivt i valgkampen. Vi fik overvældende mange positive tilbagemeldinger, men vigtigst af alt kan vi med vores medieovervågning se, at vores materiale blev brugt aktivt lokalt.

 Jeg er simpelthen så glad for, at arkitekturen som valgtema fandt frem til alle kroge af landet og blev brugt aktivt i valgkampen af politikere med vidt forskelligt politisk ståsted. Nu melder hverdagen sig. Arkitektforeningen vil nøje følge udviklingen og holde de valgte politikere til ilden. Målet er, at alle 98 kommuner skal have en arkitekturpolitik.”

Læs brevet til kommunalpolitikerne her

Tre nye arkitekturpolitikker på vej
Inden valget var der 25 kommuner, der havde en arkitekturpolitik. Nu er der tre mere på vej. Viborg, Rudersdal og Furesø er nemlig allerede godt i gang med arbejdet. Og der er brug for arkitekters stemme. Så bor eller arbejder du i en af de tre kommuner, er her en opfordring til at deltage aktivt i politikudviklingen. Alle tre kommuner har fokus på borgerinvolvering.

Læs mere om den politiske proces, borgerinddragelse og konkrete initiativer i de tre kommuner:
Viborg (pdf)
Furesø
Rudersdal

Arkitekturpolitik i medierne frem mod kommunalvalget
Arkitektforeningens direktør Jane Sandberg og lokale MAA’ere fra hele landet deltog i de kommunale valgkampe gennem debatindlæg. Ligeledes har politikere og lokale ildsjæle brugt medierne flittigt til at debattere arkitekturpolitik frem mod valgdagen.

Se en oversigt med et udvalg af artikler og indlæg i lokale og regionale aviser om arkitekturpolitik her. (pdf)

 

Foto: Fra Rudersdal Kommune, hvor processen med at udvikle arkitekturpolitik lige nu er i gang. Wikimedia Commons


Kommentarer