Akademisk Arkitektforening

Åbenhed i AA

Giv din mening til kende! Alle medlemmer kan i fremtiden stille op til task forces, medieudvalg eller ansøge om at blive fagdommer. AAs bestyrelse har nemlig besluttet, at rekruttering til foreningens task forces og udvalg i fremtiden sker blandt alle interesserede medlemmer.

Task forces nedsættes for at formulere foreningens politik på det givne område og skal desuden formulere en konkret handlingsplan med målsætninger for de opgaver, som AAs sekretariat skal udmønte efter task forcens arbejde er slut. Udvalg arbejder med konkrete problemstillinger inden for et bestemt felt. Der udbydes 7 pladser til task forces og udvalg via hjemmesiden.

Skulle du have lyst til at deltage i et task forcearbejde, skal du forvente at afsætte tid til 2-4 møder af tre timers varighed. Møderne holdes fra kl. 17-20 i Arkitekternes Hus i København. Task forces arbejder typisk i en tre måneders periode. Forud for møderne vil du modtage et skriftligt oplæg som beskriver diskussionspunkter og spørgsmål, som task forcen skal forholde sig til. Der vil ikke være tale om arbejde imellem møderne, og du skal heller ikke lave skriftligt arbejde. Task forcen betjenes af sekretariatet, som bemander hver task force med en projektleder som ankerperson. AAs bestyrelse vil altid have et medlem i en task force. Bestyrelsens repræsentant er garant for, at task forcens arbejde forankres i bestyrelsen.
AA søger deltagere til task force om uddannelse og forskning
Et af AAs politikområder for det kommende år er uddannelse og forskning. Har du interesse og indsigt i dette område, så hører vi gerne fra dig inden den 11. december. Send en mail til direktør Jane Sandberg med en kort beskrivelse af hvem du er og hvorfor du har lyst til at indgå i arbejdet med uddannelse og forskning.

AA søger deltagere til medieudvalg
AAs repræsentantskab har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med at beskrive rammerne for udgivelse af Arkitekten i fremtiden. Repræsentantskabet har bestemt, at udvalget skal forsøge at få et samarbejde i stand med Arkitektens Forlag om udgivelse af Arkitekten også i fremtiden, men repræsentantskabet har også givet udvalget i opdrag at undersøge brede samarbejdsmuligheder med andre aktører i arkitektfaget. Har du lyst til at deltage i udvalget skal du sende en mail til direktør Jane Sandberg senest den 11. december.
Nye fagdommere
Flere end 70 MAAére har søgt om at blive fagdommere efter at AA har åbnet for at medlemmer kan tilmelde sig via hjemmesiden.
"Det har været en stor succes at udbyde fagdommerhvervet blandt AAs medlemmer. Vi har glædet os meget over den store interesse og især den bredde, som kendetegner ansøgerfeltet", siger AAs formand Rikke Krogh.
De nye fagdommere vil modtage besked efter 10. december. De kan se frem til at deltage i AAs første fagdommerkursus i februar 2009.

Kommentarer