Akademisk Arkitektforening

ACE-SURVEY OM ARKITEKTFAGET

Den europæiske arkitektforening gennemfører nu sin 4. europæiske undersøgelse af arkitektfaget.

Den tredje undersøgelse, som blev gennemført i 2014, var en stor succes, og vi vil gerne følge op på undersøgelsen for at vide mere om, hvordan erhvervet har ændret sig de sidste to år, især i lyset af de ændrede økonomiske vilkår.

Det kræver selvfølgelig aktiv medvirken fra samtlige medlemsorganisationer at få tilstrækkelig viden om arkitekter og deres virke i alle dele af Europa. 

Akademisk Arkitektforening har sendt en opfordring til at deltage pr mail til alle medlemmer, og resultatet af undersøgelsen vil være tilgængelig på ACEs og Arkitektforeningens hjemmeside, når den er færdigbearbejdet og godkendt af ACE.

Kommentarer