Akademisk Arkitektforening

Arkitekter kan læse indenadSom fagdommere i arkitektkonkurrencer skal vi være gode til at se bag ved bygherrens konkrete behov, fortæller Anne Dorthe Vestergaard fra Arkitektforeningens fagdommerkorps. 

Af Tobias Moe Hoffmeyer

Når Anne Dorthe Vestergaard er ude som fagdommer, oplever hun, at det udvalg, som er udpeget til at bedømme konkurrencen for bygherren ofte kun har lille eller slet ingen erfaring med arkitektkonkurrencer. Derfor er en vigtig del af hendes virke som fagdommer at hjælpe folk til at se efter de rigtige ting:  

"Tit så er de usikre på, hvad de skal være opmærksomme på i projekterne i starten af et konkurrenceforløb. Så en del af fagdommerjobbet er også at uddanne lægdommere til at vide, hvad der bliver vigtigt, og hvorfor," forklarer arkitekt MAA Anne Dorthe Vestergaard, som udover fagdommertjansen også er stiftende partner i VEGA Landskab. 

Til gengæld, når processen nærmer sig sin afslutning, så er dommerkomiteen meget afklarede og sikre på, hvor de vil hen. Det gør, ifølge fagdommeren, at projektets videre liv efter konkurrencefasen bliver mere robust. Vejen bliver bedre banet for de vindende rådgivere, og dermed er sandsynligheden mindre for, at projektet ender i skrivebordsskuffen.  

Hvad de i virkeligheden ønsker

Når man skal gennemføre en arkitektkonkurrence, som for eksempel den konkurrence om nye byrum på den gamle slagterigrund i Holstebro, som Anne Dorthe netop har været med til at gennemføre for Arkitektforeningen, så vil der ofte have været mange meget konkrete ønsker implementeret i programmet.  

Her handler det om, både i forberedelsesfasen og i bedømmelsesprocessen, at forsøge at finde ind til de behov, der ligger bag ved bygherrens konkrete ønsker.  

"Som fagdommer – og som arkitekt i det hele taget – skal man læse lidt indenad. Folk ønsker sig på papiret oftest ting som flere parkeringspladser, flere boliger eller et nyt torv for eksempel. Men i virkeligheden udtrykker det måske et ønske om flere kunder i butikkerne eller at tiltrække flere skatteborgere. Det er de ting, som arkitekterne, der løser konkurrencerne, arbejder med at finde frem i løbet tegneprocessen." 

I forbindelse med konkurrencen i Holstebro havde bygherren som eksempel et ønske om at skabe et bedre studiemiljø omkring professionshøjskolen VIA. Det vindende team med BOGL arkitekter i spidsen foreslog en ny indgangssituation til skolen og en omkringliggende universitetspark. På den måde generede arkitektkonkurrencen en idé, der viste nogle helt nye muligheder, som bygherren ikke på forhånd havde set. 

Borgmesterperspektivet

Anne Dorthe Vestergaard taler om "borgmesterperspektivet", at en borgmester eller andre i bedømmelsesudvalget kan forelske sig i det projekt, hvor der er flest børn og balloner, og hvor søen er mere blå på visualiseringerne. Men her kan fagdommeren igen gå ind og hjælpe med at pege på de mere fundamentale greb, som adskiller projekterne fra hinanden.  

"Det kan være svært for folk, som ikke til dagligt arbejder med at læse tegninger, hvad der er nemt at justere i en senere fase, og hvad der er lang sværere at ændre på. For eksempel hvis toiletterne ikke er store nok, eller der ikke er nok parkeringspladser, så kan man måske umiddelbart fristes til at vælge et projekt fra på grund af det. Der kan vi vise, hvordan problemerne let kan løses, så det ikke bliver et enkelt meget konkret parameter, som kommer til at farve hele diskussionen," forklarer Anne Dorte Vestergaard.  

Arkitektforeningen er grundig

Anne Dorthe Vestergaard har også været fagdommer for private rådgivere, men fremhæver en grundighed og en omsorg for arkitekturen som særkende ved Arkitektforeningens rådgivning:  

"Vi har som arkitekter rigtig meget fokus på, at produktet bliver godt for bygherren og de kommende brugere. Mit indtryk er, at andre udbydere nemt kommer til at lave proces for processens skyld, fordi de kun er med i den del af rådgivningen og ikke har så stor en aktie i det senere resultat. Men der tror jeg, at Arkitektforeningen med fokus på arkitekturen er med til i højere grad at sikre kvaliteten og den langsigtede gode investering," slutter Anne Dorthe Vestergaard.

LÆS MERE OM ARKITEKTFORENINGENS FAGDOMMERKORPS

Foto i toppen: Det vindende forslag i Holstebro, Team BOGL Arkitekter

Kommentarer