Akademisk Arkitektforening

Arkitektfagligheden central i efterårets valgkampeCykelstier, udsatte boligområder og supersygehuse. Den 19. november vælger vi, hvem der skal repræsentere os i landets 98 kommuner og 5 regioner.


Valget har stor betydning for arkitekturens forankring i det politiske arbejde de næste fire år. Derfor planlægger Arkitektforeningen en kommunikationsindsats rettet mod kommunalpolitikerne kombineret med en lokal og regional presseindsats frem mod valget.

Råb op!
Arkitektforeningen vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage aktivt i den politiske debat frem til kommunalvalget om den fysiske udformning af vores byer og landskaber.

Hvis du har brug for inspiration til, hvordan du kan deltage i den offentlige debat i dit lokalområde, er du velkommen til at kontakte kommunikationsrådgiver Karen Dyssel på kad@arkitektforeningen.dk

Arkitekturpolitik på Frederiksberg
Her kan du læse et eksempel på et debatindlæg i en lokalavis, som omhandler lokalvalg og arkitektur. Indlægget blev bragt den 17. september i Frederiksberg Bladet, og handler om, hvorfor Frederiksberg fortjener en levende arkitekturpolitik. Indlægget er skrevet af direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg og arkitekt MAA Alexandra Thygesen, indehaver af AT Architects.

"Det var med stor glæde, at vi tirsdag d. 3. september læste i Frederiksberg Bladet, at den konservative Nikolaj Bøgh vil arbejde for, at Frederiksberg Kommune skal have en arkitekturpolitik. Vi glæder os til, at politikere fra de andre partier forhåbentlig vil lade Frederiksberg Bladets læsere få indblik i deres arkitekturpolitiske visioner frem til kommunalvalget.

Det er Arkitektforeningens klare holdning, at alle kommuner skal være forpligtiget til at udarbejde en arkitekturpolitik. Derfor er det vores forhåbning, at de Konservative straks efter kommunalvalget vil sætte handling bag visionerne og få formuleret en egentlig arkitekturpolitik for kommunen. Det kræver nemlig politisk mod og prioritering at tænke både bæredygtigt og langsigtet i en krisetid. En nedfældet arkitekturpolitik er en øvelse i at prioritere.

Når kommunalbestyrelsen på Frederiksberg sætter sig ned og forholder sig ansvarligt til arkitekturen og aktivt formulerer, hvad den vil, så vil det styrke forankringen af arkitektonisk værdi i det daglige politiske arbejde. Samtidig vil vi opfordre til, at alle interesserede borgere på Frederiksberg skal inddrages i udformningen af politikken, da en lokal forankring er helt central, hvis politikken skal blive en succes.

Arkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Det er alt for vigtigt et politikområde til, at vi kan lade tilfældighederne råde. En levende arkitekturpolitik vil fremtidssikre velstanden på Frederiksberg og give endnu mere livskvalitet for kommunens borgere.

 

Foto: Fra Den Grønne Sti på Frederiksberg, der netop har vundet Byplanprisen.


Kommentarer