Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen i dialog med nye ministreI Arkitektforeningen holder vi øje med, at regeringen gør de gode intentioner om kreativ vækst og grøn omstilling til konkret virkelighed. Der er nemlig brug for politisk handling inden for de kreative erhverv, hvis ikke væksttoget skal køre igennem Danmark uden stop.


Den grønne omstilling
Hvad angår den grønne omstilling er det en glæde at se, at Pia Olsen Dyhr (SF) er gået ind i trafikministeriet med netop det emne som fokusområde. I Arkitektforeningen er vi overbeviste om, at et frugtbart samspil mellem infrastruktur, planlægning og arkitektur kan fremme både vækst og bæredygtighed. Derfor har vi store forventninger til samarbejdet med den nye trafikminister og indleder snarest en dialog.

Arkitektur skaber vækst
Arkitektforeningen tager også kontakt til den nye erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (A) og gør ham opmærksom på Arkitektforeningens arbejde i forhold til den aktuelle vækstdagsorden, produktivitetskommissionens arbejde og den forestående implementering af det nye EU-direktiv om udbudsregler. Arkitektforeningens håb er, at Sass Larsen vil videreføre det arbejde, der blev påbegyndt med vækstteamet og som Arkitektforeningen bidrog til.


Derfor arbejder vi politisk
Arkitektforeningen arbejder som en politisk lobbyorganisation. Det betyder, at vi, gennem dialog med de folkevalgte politikere, er med til at sætte en dagsorden i sager, der vedkommer arkitektstanden og det fysiske miljø. Det gør vi konkret ved at rådgive og informere om fagets kompetencer og viden på specifikke sager. Det kan eksempelvis være om alt fra byplanlægning til renovering og hvordan arkitekter kan bidrage til vækst.

Har du spørgsmål til Arkitektforeningens politiske arbejde, så kontakt Annette Blegvad, chef for Politik & Analyse på mail ab@arkitektforeningen.dk

Kommentarer