Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningens undersøgelse: Fremtiden handler om energirenovering


En undersøgelse foretaget blandt Arkitektforeningens medlemmer viser enighed om, at fremtidens opgaver vil handle om energirenovering. Undersøgelsen viser også, at respondenterne ønsker mere efteruddannelse på energirenoveringsområdet.

Af Martin Yhlen

Undersøgelsen viser, at 65% af respondenterne enten beskæftiger sig med, eller tidligere har beskæftiget sig med, energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Hele 97% oplyser,  at de forventer, at arkitektstanden i fremtiden vil komme til at få flere arbejdsopgaver inden for energirenoveringsområdet.

Læs hele undersøgelsen ved at logge på MAA-netværket

Når der spørges ind til, hvilket område de fremtidige arbejdsopgaver med energirenovering primært vil ligge inden for, er der en relativ jævn fordeling mellem det kommunale (75%), det almene (67%), det private (63%) samt det statslige (56%).

Som svar på spørgsmålet om, hvad de fremtidige energirenoveringsopgaver vil bestå af, angiver hele 93%, at de vil bestå af rådgivning. Hertil kommer planlægning (62%), brugerinddragelse (35%) samt andet (16%).

Efteruddannelse ønskes
85% mener, at der er behov for viden om den nyeste forskning inden for tekniske løsninger og materialer på området. Hertil angiver 61% at der er behov for viden der knytter sig direkte til løsning af et konkret projekt og 49% at der er behov for viden om rådgivning i værdiskabelse, for alle interessenter i byggeprocessen.

Arkitektforeningens Efteruddannelse arbejder målrettet med at opkvalificere standen på energirenoveringsområdet. Kurserne om Arkitektur og Energi er allerede en succes. Anden generation af kurset er udviklet og kommer til at hedde ’Arkitektur + Bæredygtighed’, derudover behandler kurset i ’Renovering’ disse faglige temaer.

Læs mere om Arkitektforeningens Efteruddannelse


Renovering
Nybyggeri udgør omkring 1% af vores samlede bygningsmasse, hvorfor en stor del af byggede miljøs fremtidige værdi og potentialer vil ligge i udviklingen og energioptimering af vores nuværende bygningsmasse gennem renovering, restaurering og transformation.

At sikre værdierne fremadrettet stiller krav til stærke faglige kompetencer hos aktørerne - rådgivere, bygherrer og bygherrerådgivere. At vi kan opstille de rigtige mål, udpege den mest bæredygtige strategi og opstille og implementere de virkemidler der bedst sikrer værdi.

Nye kurser
Arkitektforeningens Efteruddannelse arbejder målrettet med at opkvalificere standen på energirenoveringsområdet. Kurserne om Arkitektur og Energi er allerede en succes. Anden generation af kurset hedder Arkitektur + Bæredygtighed og handler om, hvordan arkitekten bedst påtager sig rollen som miljøprojekterende, miljøleder og koordinator, når der skal energirenoveres. Forløbet tager afsæt i anvendelse af redskabet ‘Bæredygtig projektering’, som DANSKE ARK har udviklet.

Kurset om ’Renovering’ har også energirenovering blandt temaerne, da en stor del af det byggede miljøs fremtidige værdi og potentialer netop handler om renovering, restaurering og transformation. At sikre værdierne fremadrettet stiller krav til stærke faglige kompetencer hos aktørerne - rådgivere, bygherrer og bygherrerådgivere. Det handler om at formulere de rigtige mål, udpege den mest bæredygtige strategi og benytte de virkemidler,  der bedst sikrer værdi.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen bestod af 8 spørgsmål, samt et punkt hvor respondenten har mulighed for at komme med generelle bemærkninger til energirenoveringsområdet.

Blandt undersøgelsens respondenter er flest beskæftiget i det private (42%), de selvstændige udgør 29%, de kommunalt ansatte 18%, 10% er ansat i det statslige og 2%  i den almene sektor.

Ved undersøgelsens afslutning havde 273 medlemmer besvaret spørgeskemaet. Heraf var 248 af besvarelserne fuldstændige. Undersøgelsen kan derfor betragtes som en god statistisk indikator.


Foto: Johan Rosenmunthe

 

 

Kommentarer