Akademisk Arkitektforening

Arkitektkonkurrencen løfter overliggeren i Holstebro

Konkurrencen for udviklingen af den gamle slagterigrund i Holstebro har øget kvaliteten og skabt en langtidsholdbar byrumsplan, fortæller borgmester H.C. Østerby.  

Af Tobias Moe Hoffmeyer

Hvad får byen med det kommende projekt? 
”Med projektet får vi sat fokus på det kæmpestore byudviklingsområde, som vi har på den gamle slagterigrund. Det er et enormt centralt sted i byen, som får en helt ny anvendelse i de kommende år. Ideen med at holde en arkitektkonkurrence har været, at vi skal tænke alle elementer ind, så vi sikrer, at vi er tro mod den historie, der har været omkring slagteriet. Og samtidig være tro mod den lange historie, som Holstebro har bygget op gennem næsten 750 år. Det skal gerne være sådan, at folk om hundrede år skal kunne se tilbage og sige: Hold da op, det var nogle gode tanker, de gjorde sig dengang.” 

Hvilken værdi har arkitektkonkurrence så tilført? 
”Det gør jo, at vi løfter overliggeren. I forberedelserne til konkurrencen har vi tvunget os selv til at beskrive den nye bydel indgående med al den mangfoldighed, den skal have. At fokusere på, hvordan arkitekturen kan styrke kommunens profil som kultur- og uddannelseskommune og bidrage til at gøre Holstebro til et sted, man har lyst til at bosætte sig. Gennem konkurrencen er vi helt klart blevet skarpere på, hvor vi gerne vil hen.” 

Hvorfor valgte I Arkitektforeningen som sekretær? 
”Vi rådførte os med vores embedsværk og lavede en brainstorm på, hvordan den bedste måde at løse opgaven ville være. Og her kom vi frem til, at Arkitektforeningen var et godt valg. Det har vi ikke fortrudt siden. Der har været et super samarbejde mellem forvaltningens og foreningens folk, og der har været den fleksibilitet, som er nødvendig i forbindelse med denne her type projekter.” 

Fagdommere helt afgørende 
Udover at Arkitektforeningen har været sekretær for konkurrencen i Holstebro, har kommunen også valgt at gøre brug af tre af de fagdommere, som foreningen har i sit fagdommerkorps. De har ifølge borgmester H.C. Østerby hjulpet til at sætte fokus på de centrale greb i udviklingsplanen: 

Hvad har det givet jer at bruge fagdommere? 
"Det er helt afgørende, fordi det gør, at vi får tingene belyst på en faglig måde. Fagdommerne hjælper os til at pege på nogle elementer, vi måske ikke selv ser som almindelige lægfolk. Vi har blandt andet lært om et 'helhedsgreb', altså dét at lave en gennemgående rød tråd for, hvordan de mange forskellige funktioner i en sådan byrumsplan skal hænge sammen. For mig har bolig-delen været vigtig, ligesom det har været centralt at få professionshøjskolen VIA til at indgå i et samspil med byen. Der har vi har haft fagkundskaben til at berige os." 

Overraskende løsninger 
Selvom kommunen altså har været minutiøst forberedt i beskrivelsen af opgaven, er der alligevel ting i de indkommende forslag, som har overrasket borgmesteren – på en positiv måde:

”Vi har fået en byrumsplan og en overordnet struktur for hele bydelen. Vi får nogle løsninger til at skabe sammenhæng mellem de grønne områder, pladserne, stierne, så den nye bydel bliver interessant og mangfoldig, ligesom vi havde ønsket os. Dertil er der i vinderforslaget med nogle meget spændende bud på, hvordan den store uddannelsesinstitution VIA kan åbnes mod byen. Et forslag der får stedet til at minde om en miniatureudgave af Aarhus Universitetspark. Altså, nogle spændende grønne områder, hvor man kan sætte sig ud og nyde en flot sommerdag, og som samtidig bliver omkranset af studieboliger. Da jeg så det, tænkte jeg: Okay, nu giver det mening, nu er der fundet den rigtige form til det.” 

Fakta om konkurrencen 

  • Indbudt arkitektkonkurrence, udskrevet i 2017 
  • Ny byrumsplan på baggrund af eksisterende helhedsplan. 
  • BOGL Arkitekter vinder konkurrencen i samarbejde med underrådgiver Lendager Arkitekter, Knud Aarup Kappel og SlothMøller Ingeniører. 
  • Arkitektforeningen er konkurrencesekretær. 


Læs mere om konkurrencen


ILLUSTRATION I TOPPEN: Det vindende forslag, Team BOGL

Kommentarer