Akademisk Arkitektforening

Arkitektur er også for børnEn af Arkitektforeningens mærkesager er at få meget mere arkitektur og design ind i børn og unges hverdag gennem undervisningen i folkeskolen, fordi det er vigtigt for deres demokratiske og kunstneriske dannelse. 

Af Peter Westermann, politisk konsulent 

Arkitektur og design for børn og unge er et centralt indsatsområde i regeringens arkitekturpolitik, Mennesker i centrum, der så dagens lys sidste år. Heri står der blandt andet: 

”God arkitektur giver trygge, funktionelle rammer for vores udfoldelse, både som individer og i fællesskab. Regeringen ønsker derfor, at alle, ikke mindst børn og unge, har adgang til at møde arkitekturens kreative verden og få indblik i, hvordan arkitekturen påvirker os som mennesker (…) Arkitekturen udgør de fysiske rammer for, hvordan vi ønsker, at samfundet skal udformes. Til alle bygninger, byrum, anlæg og design knytter sig en fortælling, som rækker ud over den æstetiske dimension. Det gør arkitekturen interessant, ikke mindst i undervisningssammenhænge, hvor den kan bidrage til børn og unges kulturelle, historiske og demokratisk dannelse. Derfor er det vigtigt at formidle arkitektur.”

Aktuelle tiltag 
I år har vi i Arkitektforeningen engageret os i samarbejdet med Kulturministeriet, der 27. marts afholder en nordisk konference om arkitektur, der - også på opfordring fra Arkitektforeningen - har fået temaet børn og unges møde med arkitektur.

En række arkitekter MAA er allerede i front på området og Arkitektforeningen tilbyder kurset Arkitektur i folkeskolen til arkitekter, der gerne vil blive bedre til at formidle arkitektur for børn. En af kursets undervisere, Jeanette Frisk, holder oplæg på den nævnte konference, der har Arkitektforeningens formand, Natalie Mossin, som moderator. 

Arkitekt-match med skoleklasse
Et andet projekt, Arkitektforeningen har engageret sig i, er i samarbejde med Dansk Arkitektur Center at udvikle fire undervisningspakker om arkitektur til folkeskolefagene matematik, historie, håndværk/design og billedkunst. Her tilbyder Arkitektforeningen at matche de klasser, der måtte ønske det, med en arkitekt. Arkitektens rolle vil være at bidrage med et fagligt blik og sparring på elevernes arbejde. 

Formålet med undervisningsprojektet er at gøre afstanden mellem professionelle arkitekter og danske folkeskoleelever kortere. Dansk Arkitektur Center har udviklet en række læringsforløb om design og arkitektur, som folkeskolelærere, der underviser i fagene historie, matematik, håndværk/design og billedkunst frit kan hente fra læringsportalen EMU og bruge i undervisningen.

Vi tilbyder derfor at facilitere kontakt til arkitekter rundt om i landet, hvis du som lærer ønsker et fagligt supplement til undervisningspakkerne. Det kan for eksempel være at få en arkitekt til at komme ud på skolen og være med til at skabe kvalitet og kreativitet i det særlige undervisningsforløb. Tanken er, at læreren inddrages og selv kan fortsætte forløbet efter arkitektens medvirken.

Mulighed for betaling
Der kan være mulighed for at arkitekten kan få betaling, enten gennem huskunstnerordningen eller Fonden for Entreprenørskab, men det afhænger af hvordan og hvornår undervisningsforløbet tilrettelægges.

Ønsker du at blive matchet med en arkitekt, eller vil du vide mere, så kontakt Peter Westermann på pwe@arkitektforeningen.dk eller 30 85 90 02.

Et sideløbende samarbejde med Dansk Arkitektur Center retter sig mod ungdomsuddannelserne, hvor der er udarbejdet et undervisningstilbud om innovation med cykelparkering som case. Også her kan der være  mulighed for at arkitekten kan få betaling gennem Fonden for Entreprenørskab

 

Foto: fra udstilling i Arkitekternes Hus lavet i samarbejde med DAC, hvor børn udstiller arkitekturmodeller.

 

Kommentarer