Akademisk Arkitektforening

Arkitekturens Praksis


Der er en stigende interesse for at debattere og undersøge arkitekturens praksis og vilkår. Det tidligere Center for ledelse i byggeriet tager derfor initiativ til et nyt netværk "Arkitekturens praksis" med netop dette formål. Vil du være med i denne debat?


Netværket skal være et forum for videndeling og debat bl.a. med udgangspunkt i spørgsmålet: Er byggeriets aktuelle kultur i stand til at løfte en fælles arkitektonisk vision? Hvis ja: hvordan? Hvis ikke: hvorfor?

Arkitekturens fundament er den fælles vision; det der ligger udover det kommercielle. Den relation der opstår i dialogen mellem samarbejdspartnere, bygherre, brugere og samfund er den kulturelle kim, der kan udvikle sig til god arkitektur. Men med det stigende krav om dokumentation og de mange forskellige spillere som involveres i byggeprojekter i dag, har samarbejde en tendens til snarere at blive en slags bevisførelse overfor brugere og bygherrer, end en kreativ udveksling og en afgørende ressource.

Innovation, der evt. ville kunne etablere nye måder at håndtere genkommende problemer, sker som regel indenfor de enkelte byggesager – og ikke på tværs af projekter og institutioner. Det ligger i arkitektfagets natur at det er praksisorienteret, men den stringens der er nødvendig for at nå til bunds i disse problemstillinger, ser i dag ikke ud til at være integreret i disse praksisser.

Fakta
Netværket er begrænset til 12 deltagere, der vil blive udvalgt af initiativtagerne. Udvælgelsen af deltagere sker på basis af en kort, motiveret interessetilkendegivelse (se link nedenfor). Netværkets initiativtagere er Marianne Stang Våland, Ph.d. CBS, arkitekt MAA Katrine Lotz, Kunstakademiets Arkitektskole og arkitekt MAA Dorte Sibast, CF Møller Architects.

Sådan gør du
Deadline for interessetilkendegivelse er den31. januar 2012.
Det første netværksmøde er sat til 23. februar.
Mødet afholdes på CBS, Kilen, Kilevej 14A

Læs mere om Arkitekturens Praksis, og hvordan du deltager

Foto: Johan RosenmuntheKommentarer