Akademisk Arkitektforening

Arkitekturpolitik i ViborgViborg: Det er med stor glæde, vi har fulgt debatten om arkitektur og arkitekturpolitik i Viborg Stifts Folkeblad, hvor et enigt Teknisk Udvalg har besluttet, at Viborg Kommune skal have en arkitekturpolitik


Debatindlæg bragt i Viborg Stifts Folkeblad d. 14.11. af Jane Sandberg og Therese Agerkilde, direktør i Arkitektforeningen og medlem af ledelsen i Arkitektforeningen Vestjylland

Det er med stor glæde, vi har fulgt debatten om arkitektur og arkitekturpolitik i Viborg Stifts Folkeblad, hvor et enigt Teknisk Udvalg har besluttet, at Viborg Kommune skal have en arkitekturpolitik.

Det er Arkitektforeningens klare holdning, at alle kommuner skal være forpligtiget til at udarbejde en arkitekturpolitik. Derfor er det vores forhåbning, at Teknisk Udvalg straks efter kommunalvalget sætter skub i processen og får formuleret en egentlig arkitekturpolitik for kommunen.

Det kræver nemlig politisk mod og prioritering at tænke både bæredygtigt og langsigtet i en krisetid. En nedfældet arkitekturpolitik er en øvelse i at prioritere. Når kommunalbestyrelsen i Viborg sætter sig ned og forholder sig ansvarligt til arkitekturen og aktivt formulerer, hvad den vil, så vil det styrke forankringen af arkitektonisk værdi i det daglige politiske arbejde.

Samtidig er det skønt at læse, at politikerne er bevidste om, at alle interesserede borgere i Viborg skal inddrages i udformningen af politikken, da en lokal forankring er helt central, hvis arkitekturpolitikken skal blive en succes.

Arkitektur af høj kvalitet er en grundpille i vores velfærdssamfund. Det er alt for vigtigt et politikområde til, at vi kan lade tilfældighederne råde. En levende arkitekturpolitik kan gøre det attraktivt at slå sig ned i Viborg og samtidig give endnu mere livskvalitet for dem, der allerede bor i kommunen.

Foto: Wikimedia Commons

Kommentarer