Akademisk Arkitektforening

Bachelorlegater 2011Arkitektforeningen uddeler hvert år to bachelorlegater til studerende på henholdsvis Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole.


Legatet er på 15.000 kr. samt gratis medlemsskab af Arkitektforeningen.

Fra Kunstakademiets Arkitektskole modtog Kasper Hansen legatet for projektet 'Kunsthal København' – en bygning for et komplekst program i en masterplan for Vesterbro Baneterræn.

"Projektet er ikke kun usædvanligt velpræsenteret, men fremstår også som en velfunderet løsning på en meget kompleks problemstilling. Kasper Hansen har gennem alle 3 år på bacheloruddannelsen udvist en fantastisk indstilling til faget, især igennem et højt ambitionsniveau, en optimisme og en vedholdende og produktiv arbejdsproces, der har smittet af på hele afdelingen." (uddrag fra indstillingen)

Se projektet HERArkitektskolen Aarhus indstillede to studerende til årets legat: Marius Costan og Søren Hykkelbjerg Poulsen.

De modtog legatet for et byfortætningsprojekt på Østre Gasværksgrunden i København – men primært fordi de gennem deres arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen og virket som inspiration for deres medstuderende.

”De er studiemæssigt og processuelt søgende og erkender samtidig på en ret pragmatisk maner, når der er diskurser, der ikke holder vand eller som ikke tilfører deres projekt noget kvalitativt. På den måde er de både meget reflekterende og realistiske i deres arbejdsfacon … De er i stand til at lade deres egen arbejdslyst og gode stemning forplante sig til hele tegnesalen og er på den måde katalysatorer for et godt arbejdsmiljø.” (uddrag fra indstillingen)

Projektet kan ses i udstillingsrummet på Arkitektskolen Aarhus.


Fotos:
Øverst: Louise Lybye, leder af Lokalafdelingen København overrækker diplomet til Kasper Hansen. Th. Rektor Sven Felding. Foto: Susan Gregers Jensen
Nederst: Dorte Sibast overækker diplomet til Søren Hykkelbjerg Poulsen på Arkitekskolen Aarhus.

Kommentarer