Akademisk Arkitektforening

Biblioteker i byudvikling, tid og rum


To nye bøger sætter fokus på biblioteksarkitektur og bibliotekernes rolle i byudvikling.

"Biblioteket i tid og rum" er skrevet af Nan Dahlkild og fortæller historien om bibliotekernes arkitektur, indretning og formidling fra de første biblioteker frem til årtusindskiftets kulturhuse.

Hovedvægten i bogen ligger på de danske biblioteker: Fra de store bibliotekskatedraler og den hjemlige indretning omkring år 1900 over klassicismens videnstempler og modernismens brede, lave og flade byggerier til årtusindskiftets mangfoldighed af arkitektoniske udtryk. Der er desuden udblik til internationale og nordiske biblioteker og kulturelle byggerier.

Bogen ”Biblioteket i byudviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation” viser, hvordan flere og flere byer bruger biblioteker til at skabe kulturel byudvikling. Bogen er resultatet af et forskningsprojekt på Center for Kulturpolitiske studier, IVA, hvor forskerne har besøgt biblioteker rundt omkring i verden for at se, hvordan biblioteker bruges i branding af byer og til at skabe udvikling i nedslidte kvarterer.
Læs mere om bogen

I tid og rum
Den anden nye bog om biblioteker "Biblioteket i tid og rum" er udgivet af Danmarks Biblioteksforening, mens "Biblioteket i byudviklingen" er udgivet af Danmarks Biblioteksforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi med støtte fra Realdania.
Læs mere om bogen

Illustration: Biblioteket i Nordvest venligst udlånt af COBE og TRANSFORM. Foto: Stamers Kontor


Kommentarer